Syyskuun 2006 tilasto

Nämä tiedot nuorten muutosta on saatu kysymällä niitä nuorilta itseltään.¹ Toinen tapa selvittää asiaa olisi käyttää rekisteripohjaisia tilastoja, jotka perustuvat siihen, missä nuori on kirjoilla. Nämä kaksi tietoa eivät ole aina sama asia. Esimerkiksi ennen vuotta 1994 opiskelijat olivat aina kirjoilla vanhempiensa asunnoissa, vaikka he todellisuudessa saattoivatkin asua opiskelupaikkakunnillaan. Kotikuntalain voimaantulon jälkeen 1994 opiskelijat saivat oikeuden siirtää kirjansa sinne missä he oikeasti asuivat. Tilastoissa tämä näkyi muuttoliikkeen kasvuna ja vanhempien luona asuvien osuuden pienentymisenä.² Kaikkia tilastoja ei tarvitse alkaa epäillä, mutta lukuihin liittyviin luokituksiin ja käsitteisiin on hyvä kiinnittää huomiota. Jokaisella tilastollakin kun on tekijänsä…

¹ Ilmonen, Mervi & Hirvonen, Jukka & Manninen, Rikhard (2005) Nuorten asuminen 2005. Suomen ympäristö 812. Helsinki: Ympäristöministeriö. Sähköinen versio osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=46396&lan=fi

² Nuorten elinoloindikaattorit www.nuoret.org