Marraskuun 2007 tilasto

Selvä enemmistö tiesi oikean vastauksen ensimmäiseen kysymykseen. Sen sijaan kaksi muuta kysymystä osoittautuivat  kiperämmiksi. Varsinkin nuorten lisääntyvä usko demokratian toimivuuteen näyttää yllättäneen monet.

Kysymys 3 on myös metodologisesti kiinnostava. 8,5 elämälle annettujen kouluarvojen keskiarvona kuulostaa varsin korkealta. Enemmistö nuorista antaa elämälleen peräti kiitettävän arvosanan. Tässä mittarissa ei vuodesta 1997 lähtien ole havaittavissa suuria muutoksia, ei keskiarvossa eikä myöskään vastausten jakaumassa. Näin mitattuna ei pelättyä polarisaatiota siis näytä tapahtuneen. Voi kuitenkin perustellusti kysyä, onko puhelinhaastatteluihin perustuva tutkimus oikea tapa selvittää hyvinvointia, kaikkein heikoimmin voivat kun tuskin vastaavat kyselyihin.

Perusarvot puntarissa. Nuorisobarometri 2007. (Sami Myllyniemi). Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto. Kirjaa voi tilata 25 euron hintaan (+toimituskulut) Nuorisotutkimusverkostosta: verkosto@nuorisotutkimus.fi.

Nuorisobarometri 2007 sähköisenä Nuorisoasiain neuvottelukunnan sivuilta.