Maaliskuun 2008 tilasto

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on siis laskenut lukuvuoden 2000–2001 noin 13 prosentista lukuvuoden 2005–2006 reiluun kymmeneen prosenttiin. Lasku on ollut suurempaa pojilla kuin tytöillä ja on nyt suunnilleen samalla tasolla molemmilla sukupuolilla.

Mutta mitä keskeyttämistilasto kertoo? Tilastokeskus laskee keskeyttämisen tarkastelemalla opiskelijoita syyskuussa ja uudelleen vuoden kuluttua. Mikäli he eivät suorittaneet tuona aikana tutkintoa eivätkä opiskelleet samassa koulutuksessa, heidät laskettiin keskeyttäneiksi.

Toisenlaisen kuvan opintojen kulusta saa tarkastelemalla opintojen kulkua kokonaisuutena – jokainenhan poistuu oppilaitoksestaan joko valmistumalla tai sitten jollain muulla tavalla. Tilastokeskus laskee tämän niin sanotun läpäisyn valitsemalla pohjaksi tietyn vuoden uusien opiskelijoiden tiedot ja vertaamalla sovitun tarkasteluajan kuluttua, ovatko valitut opiskelijat suorittaneet aloittamansa tutkinnon. Näin laskettuna tilastot eivät näytä aivan yhtä hyviltä. Vuoden 2000 ammatillisen perusasteen uusista opiskelijoista 70 prosenttia oli suorittanut ammatillisen tutkinnon vuoden 2005 loppuun mennessä. Tavoiteajassa, 3,5 vuodessa, ammatillisen perustutkinnon läpäisyaste oli vain 61 prosenttia.

Opetusministeriön laskutapa keskeyttäneiden osalta on lähes sama kuin Tilastokeskuksen, koska käytössä ovat samat aineistot. Sen sijaan läpäisy lasketaan eri lailla. Opetusministeriön käyttämästä läpäisyn laskutavasta lisää Opetushallituksen tulosmittariselosteessa.

Tilastokeskuksen tuoreimmat luvut opintojen keskeyttämisestä ja keskeyttämisen tilastointitavan kuvaus.

Tilastokeskuksen tuoreimmat tilastot opintojen läpäisystä ja opintojen kulun tilastointitavan kuvaus.