Lokakuun 2006 tilasto

Vapaa-aikatutkimus on koko maata edustava haastattelututkimus, joka antaa mahdollisuuden vertailla erilaisten osallistumismuotojen kehittymistä. Näin tarkasteltuna yhä suurempi osuus 15–24-vuotiaista suomalaisista on osallistunut viimeisen vuoden aikana johonkin yhdistystoimintaan. Nuorilla aktiivisuus on suurempaa kuin väestössä keskimäärin.

Tilastokettu ei kuitenkaan pysähdy tähän vaan työntää terävän kuononsa syvemmälle aineistoon. Jos tarkastellaan millaisia ovat ne yhdistykset, joiden toimintaan nuoret osallistuvat, saadaan hieman eri tavoin värittynyt kuva asiasta – ainakin jos ajatellaan yhteiskunnallista osallistumista. Ylivoimaisesti suosituin osallistumisen muoto on nimittäin urheiluseuran tai liikuntakerhon toimintaan osallistuminen. Se on myös yleistynyt eniten nimenomaan nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmissä. Itse asiassa lähes koko nuorten yhdistystoimintaan osallistumisen lisääntyminen selittyy yksinomaan urheiluseurojen ja liikuntakerhojen suosion kasvulla. Sen sijaan nuorten osallistuminen esimerkiksi ammatillisten yhdistysten, poliittisten puolueiden, poliittisten opiskelija- tai nuorisojärjestöjen ja muiden opiskelijajärjestöjen toimintaan ovat selvässä laskussa. Samasta aineistosta voi halutessaan saada tukea sekä nuorten aktiivisen järjestökansalaisuuden kasvulle että sen vähenemiselle.

Järjestöihin kuulumisesta katso myös Nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorten järjestökiinnittyneisyys -tutkimukset, joita on tähän mennessä toteutettu kaksi kertaa vuosina 1998 ja 2001. Kumpanakin vuonna tavalla tai toisella mukana järjestöelämässä oli 51 % haastatelluista nuorista.

Kansalaisvaikuttamisesta ja järjestökentän muutoksista katso esimerkiksi Mahdollisuuksien maa – kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta.