Kesäkuun 2008 tilasto

Tammikuun tilastossa ihmeteltiin, kuinka riittävästi liikkuvien nuorten osuus on suurentunut viime vuosina. Se onkin vain osatotuus, sillä kuntoilun yleisyys ei anna suoraan tietoa fyysisestä kunnosta.

Väestötasolla nuorten fyysisestä kunnosta on varsin vähän tietoa. Yksi harvoista tietolähteistä on puolustusvoimat, jonka tilastojen perusteella tiedetään, että palvelukseen astuvien hyväkuntoisten nuorten määrä on vähentynyt samalla kun huonokuntoisten määrä on lisääntynyt. Tämä pätee niin 12 minuutin juoksutestiin kuin lihaskunnon tasoonkin.

Samalla kun liikunnan harrastaminen on yleistynyt, niin ainakin nuorten miesten kunto on siis heikentynyt. Miksi? Paras selitys on luultavasti yksinkertainen: arkisen liikunnan vähentyminen. Erilaisten lajien harjoittelemisen lisääntyminen ei yksinkertaisesti riitä paikkaamaan vähentynyttä muuta fyysistä aktiivisuutta.

LÄHDE

Vuodet 1975–2004 Santtila, Matti & Kyröläinen, Heikki & Vasankari, Tommi & Tiainen, Seppo & Palvalin, Kauko & Häkkinen, Arja & Häkkinen, Keijo (2006) Physical Fitness Profiles in Young Finnish Men during the Years 1975-2004. Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol. 38. 2006, 1990-1994. Vuodet 2005-2007 Pääesikunta, henkilöstöosasto, varusmiesten kuntotilastot.

Aiheesta lisää myös Nuorisotutkimusverkoston, Nuoran ja Stakesin tuoreessa Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot 2008 -vuosikirjassa.