Kesäkuun 2007 tilasto

Kuvio on uunituoreesta tutkimuksesta nuorten yrittäjyyspoliittisista kirjoituksista ja asenteista. Aineistona ovat peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun voittaja-aineet. Yksityisyrittäjäin Säätiö ja Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry ovat organisoineet vuosittain valtakunnallisen ainekirjoituskilpailun yrittäjyydestä. Kilpailun kunkin luokka-asteen voittaja-aineet on lähetetty Helsinkiin raadin arvosteltaviksi. Vuosittain valitaan kymmenen voittaja-ainetta, jotka tutkija on analysoinut sisällöllisesti ja päätynyt kuvion luokitteluun.

Kaikkiaan kirjoituskilpaan on osallistunut sen alusta vuodesta 1985 lähtien noin 310 000 nuorta eri puolilta Suomea. Itse kilpakirjoituksia on palautunut Helsinkiin 520–1100 ainetta, joista vuosittain kymmenen on valittu voittajiksi. Tämä tarkoittaa, että harvempi kuin yksi 1400 aineesta, noin 0,7 promillea, on valikoitunut usean raadin kautta tutkijan analysoitavaksi. Kertoisivatko aineet siten myös jotain raatilaisten, eikä pelkästään nuorten arvoista? Ei sillä, etteivätkö nekin olisi kiinnostavia…

LÄHDE

Paakkunainen, Kari (2007) Alkaisinko yrittäjäksi? Tutkimus nuorten yrittäjyyspoliittisista kirjoituksista ja asenteista.