Joulukuun 2007 tilasto

Alle kolmekymppiset ovat siis kriittisempiä lahjakkaiden oppilaiden erityiskohtelua kohtaan kuin suomalaiset keskimäärin. He pitävät myös koulua erilaisten oppijoiden tukemisen suhteen parempana kuin vanhemmat. Tämä on huomionarvoista sikälikin, että yleensä nuorilla on ajantasaisempaa tietoa koulun nykytilasta kuin vanhemmilla.

Keskustelu lahjakkaiden lasten erityishuomioimisesta koulussa on kytkeytynyt myös Suomen menestykseen OECD:n kansainvälisissä oppimistuloksia mittaavissa PISA-vertailuissa. 4.12. julkaistuissa PISA 2006:n tuloksissa Suomen 15-vuotiaat olivat jälleen ykkösinä. On esitetty, että Suomen toistuvat kärkisijat johtuisivat ennen kaikkea siitä, että heikoiten menestyvät olisivat täällä keskimääräistä parempia. Kaikille yhteisen peruskoulun on katsottu merkinneen oppilaiden tasapäistämista sekä heikompien oppilaiden tukemista lahjakkuuksien kustannuksella. 

On totta, että suomalaiskoululaisten osaaminen on tasaisempaa eli heikkojen oppilaiden osuus oli Suomessa pieni verrattuna muihin maihin. Mutta myös huippuosaajien määrä on Suomessa suuri! Itse asiassa se on vertailun kärkipäässä kaikilla mitatuilla osa-alueilla (luonnontiede, lukeminen ja matematiikka). Väite, jonka mukaan suomalaisten menestys perustuisi lähinnä heikompien parempaan menestykseen on siis väärä. Suomalaiset pärjäävät muita paremmin heikoista oppilaista huippuihin.

Toinen asia on sitten se, miten uskottavia mittaustuloksia PISA:ssa yleensäkään on. Kritiikkiä on herättänyt mm. kysymysten kulttuurisidonnaisuus, sekä mittausten ”piilo-opetussuunnitelma”, jonka tavoitteena on kasvattaa kilpailuhenkisyyteen…

LÄHTEET

Perusarvot puntarissa. Nuorisobarometri 2007. (Sami Myllyniemi). Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto. (Kirjana Barometri 2007:n voi tilata 25 euron hintaan sähköpostitse verkosto@nuorisotutkimus.fi.)

PISA 2006 ensituloksia15-vuotiaiden koululaisten luonnontieteiden, matematiikan ja lukemisen osaamisesta. (Pekka Arinen & Tommi Karjalainen)

OECD:n PISA-sivut.

Ks. myös PISA:n toteutuksesta Suomessa vastaavan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen asiallisen hauska Pisa 2006 –sivusto.

Helsingin Sanomien uutisointia, kritiikkiä PISA:a kohtaan ja keskustelua aiheesta.