Joulukuun 2006 tilasto

Korkeakoulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt ja hyvätuloiset ovat huomattavasti terveempiä ja toimintakykyisempiä ja elävät pidempään kuin perusasteen koulutuksen saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja pienituloiset.

Mutta mitä itse koettu terveys oikeastaan mittaa? Yllättävää ehkä, mutta koettua terveyttä pidetään hyvänä eliniän ennustajana. Kysyttäessä kannattaa vastata voivansa hyvin, jotta eläisi pidempään!

LÄHDE

Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Työterveyslaitoksen sosioekonomisten terveyserojen kaventamishanke TEROKA