Huhtikuun 2008 tilasto

Terveydentilaansa vähemmän hyvänä pitävien nuorten osuus pienenee, ja vastaavasti erinomaisesti voivien osuus kasvaa. Nuorten itse koetun terveyden suunta on siis keskimäärin kohti parempaa.

Samalla kuitenkin esimerkiksi nuorten psykiatrian laitoshoito ja depressiolääkkeiden käyttö ovat jyrkässä kasvussa. Tämä voinee tulkita ongelmien kasautumiseksi pienelle vähemmistölle. Mutta voi myös kysyä, kuinka samaa asiaa terveydenhuollon palveluiden käyttö ja itse arvioitu terveydentila mittaavat? Ensin mainittu kertoo itse ongelmien lisäksi myös palvelujärjestelmän kyvystä ja tavasta reagoida niihin.

Lisäpohdittavaa saa siitä Lukiolaisten hyvinvointitutkimuksen 2007  havainnosta, että vaikka lukiolaisten oma arvio terveydentilastaan on keskimäärin parantunut, on varsinainen oireilu kuitenkin samalla lisääntynyt. Entä miksi tytöt raportoivat enemmän sairauksia ja kokevat terveydentilansa heikommaksi kuin pojat, mutta silti miehet kuolevat nuorempina?

LÄHTEET

Kouluterveyskysely

Lukiolaisten hyvinvointitutkimuksen 2007

Gissler, Mika & Puhakka, Tiina & Vuori, Mika & Karvonen, Sakari (2007) Poikien ja tyttöjen hyvinvointi ja terveys tilastoina. Teoksessa Sakari Karvonen (toim.) Onko sukupuolella väliä? Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes.

Terveyden polarisaatio-oletusta puidaan tarkemmin 27.5 julkistettavassa Nuorten elinolot -vuosikirjassa.