Helmikuun 2010 tilasto

Kommentin käyttäjäkyselyssä (ks. alinna) kuukauden tilastolle on parhaan arvosanan 5 antanut joka kolmas vastaaja, useampi kuin millekään muulle palstalle. Ellei Tilastokettu olisi aina punainen, hänen voisi luulla punastuneen tuloksesta. Siihen ei tosin muutenkaan olisi erityistä syytä. Käyttäjäkyselyssä vastaajia oli 33, ja parhaan arvosanan antaneiden osuuden virhemarginaali on peräti 17. Tämä tarkoittaa, että 95 prosentin todennäköisyydellä kuukauden tilastolle parhaan arvosanan antaneiden osuus on jossain 16 ja 50 prosentin välillä. Kolumnien tapauksessa vastaava virhemarginaali on 16, ja parhaan arvosanan antaneiden osuus 95 prosentin todennäköisyydellä 8 ja 40 prosentin välillä. Kyselyn perusteella ei siis luotettavasti voida tietää, kummalla palstoista on oikeasti enemmän hyvin tyytyväisiä lukijoita.

Keskittyminen vain yhden osuuden vertailuun kertoo parhaimmillaankin vain osatotuuden. Harhaanjohtavuudestaan huolimatta – tai ehkä juuri siksi – se on kuitenkin yleinen tapa lukea tilastoja. Esimerkiksi käy WHO:n tutkimus, jossa havaittiin Suomessa olevan hyvin pieni osuus koulusta erittäin paljon pitäviä nuoria (ks. raportin s. 43–44). Tästä tehtiin se johtopäätös, että suomalaisnuoret viihtyvät koulussa huonommin kuin ikätoverinsa muissa maissa. Kouluviihtyvyyttä ei kuitenkaan ole mieltä vertailla, jos ei tiedetä myös muiden ryhmien osuuksia, esimerkiksi niiden, joka eivät pidä koulusta ollenkaan.

Kokonaiskuva jää siis vajaaksi, jos keskitytään pelkästään tyytyväisten tai tyytymättömien osuuksiin. Usein parempi tapa onkin vertailla tulosten keskiarvoja. Keskiarvojen vertailussa kolumnit näyttävät Kommentin parhaan palautteen saaneelta palstalta, mutta myöskään tässä eivät erot ole merkitseviä. Johtopäätöksenä voimme todeta, että jopa tilastoketuilla on taipumus nähdä eroja sielläkin, missä niitä ei ole.

KOMMENTIN KYSELYN DATAT [kommentin kyselyn datat.pdf] 177899 tavua