Helmikuun 2009 tilasto

 

Esimerkiksi Kelan tutkimuksessa toisen asteen opiskelijoiden elämäntilanteesta ja toimeentulosta havaittiin, että varsinkin lukiolaisten oman toimeentulon kokemus on positiivisempi kuin heidän pienten tulojensa perusteella voitaisiin olettaa. Sama havainto tehtiin myös opetusministeriön tutkimuksessa korkeakouluopiskelijoiden toimeentulosta: pienet tulot (vuoden 2006 tutkimuksessa kokonaisnettotulojen mediaani oli 733 euroa) eivät välttämättä tarkoita kokemusta heikosta taloudellisesta tilanteesta; selvä enemmistö jopa alle 400 euroa/kk ansaitsevista piti taloudellista tilannettaan vähintään kohtalaisena. Osaltaan tähän vaikuttaa vanhempien tuki, mutta oletettavasti myös se, että opiskelijat mieltävät opiskeluajan sisältävän senhetkisestä kulutuksesta luopumista ja pitävät opiskelua investointina tulevaan. Ehkä omillaan pärjäämiseen liittyvät vaikeudet ja niistä selviäminen peräti kuuluvat aikuistumiseen?

LÄHTEET

Hämäläinen U. & Juutilainen V-P & Hellsten K. (2007) Lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 87.

Myllyniemi, Sami & Suurpää, Leena (2009) Nuoret aikuiset itsellisyyden ja riippuvuuden noidankehässä. Hyvinvointikatsaus 1/2009.

Viuhko, M. (2006) Opiskelijatutkimus 2006. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja työssäkäynti. Helsinki: Opetusministeriön julkaisuja 2006:51.

Tilastokeskus, tulonjakotilasto.