Helmikuun 2008 tilasto

Kaksi nuorten elintapoja seuraavaa kyselyä kertoo, että nuorten tupakointi on viime vuosina alkanut vähentyä. Sama trendi näkyy sekä kouluterveyskyselyissä että nuorten terveystapatutkimuksissa, niin tytöillä kuin pojillakin.

Seuraava havainto herättää kuitenkin ihmetystä: samoina vuosina tehdyissä kyselyissä päivittäin tupakoivien poikien osuus on terveystapatutkimuksen mukaan ollut 7–9 prosenttiyksikköä ja tyttöjen 2–4 prosenttiyksikköä pienempi kuin kouluterveyskyselyssä. Mistä tämä voisi johtua?

Erot havainnollistavat tutkimusmenetelmän vaikutusta tuloksiin. Terveystapatutkimuksen aineistot kerätään postikyselynä, kouluterveyskyselyyn oppilaat vastaavat luokassa. Kyselytapa vaikuttaa vastausten määrään, ja näyttäisi siltä, että postikyselyssä vastaamatta jättävät nimenomaan tupakoivat nuoret. Yllä olevassa kuviossa vastaamattomuuden vaikutus antaa tupakoinnin yleisyydestä siis todellisuutta paremman kuvan!

LÄHTEET

Kouluterveyskysely

Nuorten terveystapatutkimus 2007. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2007. (Arja Rimpelä, Susanna Rainio, Heini Huhtala, Hanna Lavikainen, Lasse Pere ja Matti Rimpelä) Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:63.

Nuorten tupakointi vähenemässä.  (Matti Rimpelä, Pauliina Luopa, Jukka Jokela, Minna Räsänen) Dialogi 3/2005.