Helmikuun 2007 tilasto

Nykyisin puhutaan paljon nuorten hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin polarisaatiosta. Onko nuorten rikollisuuden kasautuminen yhä pienemmälle tekijämäärälle todistusaineistoa nuorison jakaantumisesta kahteen osaan? Mahdollisesti. Polarisaatiota näkyy kuitenkin kaikkialla: osa nuorista juo liikaa, osa on raittiita, osa liikkuu paljon, osa ei liiku lainkaan, toiset osallistuvat yhteiskuntaan monipuolisesti, osa uhkaa syrjäytyä kokonaan. Vaikeampaa onkin osoittaa tilastonumeroin se, kasaantuuko pahoinvointi ja erilaiset ongelmat tosiaankin samoille ihmisille. Esimerkiksi rekisteritietojen yhdistämisessä muihin tietoihin törmätään tietosuojan asettamiin rajoihin.

LÄHDE

Janna Kivivuori & Venla Salmi (2005) Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995-2004. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Katso myös

Tapio Kuure (2001) Muistio nuorisoväkivallasta. Nuorisotyö ja polarisaatio-oletus.

Puheenvuoroja Lasten ja nuorten hyvinvointifoorumissa 2.10.2006
- Pääministeri Matti Vanhanen
- Tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala (Nuorisotutkimusverkosto)
- Ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetusministeriö)
- Pääsihteeri Eeva Kuuskoski (MLL)
- Johtaja Anneli Kangasvieri (Suomen Kuntaliitto)
- Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Henkilötietolaki