Nuorisolaki – mitä olisi tehtävä?

Kummasta päästä nuoruutta uudistuva nuorisolaki ottaa koppia?

Ei ole tärkeää, kenen tuottamana nuoren tarpeeseen vastataan vaan se, että hänelle vastataan.

Korpeimme kuiskintaa

Nuorisolaki luo valtakunnallista katsetta rakenteellisesti hyvin erilaisilla paikkakunnilla asuvien nuorten hyvän elämän varmistamiseksi.

Nuorisotyö profiloitava paremmin lakiuudistuksessa

Nuorisolaki on yhä puitelaki eli velvoittavuudeltaan heikko. Siihen tulisikin lisätä sidoksia muihin säädöksiin.

Nuorisolain ajassa

Toiveena laki, joka turvaisi ja vahvistaisi nuorisotyön asemaa pilkkoutuvassa kuntakentässä.

Nuorisotyötä koulussa

Nuorisonohjaajana voi olla elämäntapaopettaja, jonka tehtävänä on koulussa antaa nuorille tukea ja keinoja arjen hallintaan.

Nuorten näkökulma keskiöön

Nuorten näkökulma on saatava keskiöön säädöksissä ja palvelujen saatavuuden arvioinnissa.

Nuorisolaki, voiko sitä tajuta?

Miten voi ottaa kantaa, jos ei tajua, mihin pitäisi ottaa kantaa?

Lisää viihtyvyyttä, osallisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyökumppaneita

Ryhmä Humakin opiskelijoita teki lopputyönä kansalaisaloitteen nuorisotyön saamisesta kouluihin valtionavustuksella.