Liikunnan merkityksiä ja liikuntasuhdetta etsimässä

Nuorisotutkimuspäivien Liikunta ja yhteiskunta -työryhmän tarkoituksena oli pohtia liikunnan paikkaa 2000-luvun Suomessa. Työtyhmässä pidettiin kaksi esitystä, joissa molemmissa oli kärkenä Pasi Kosken liikuntasuhde-käsitteeseen kiinnittyvä problematiikka. Korkeatasoiset esitykset herättivät työryhmässä laajaa pohdiskelua nuorten liikunnalle antamiin merkityksiin.

Piia af Ursinin esitys käsitteli laajaa kouluihin suunnattua kyselytutkimusta. Mitkä sosiaalistumisagentit vaikuttavat nuorten liikkumiseen tai liikkumattomuuteen? Kysymys on hyvin ajankohtainen, sillä liikunnan paikka nuorten elämässä on muuttunut. Vanhemmat sukupolvet tuntuvat ottavan liikunnan paikan nuoruudessa itsestään selvänä. Toinen tapa suhtautua asiaan on kummastella sitä, miksi nykynuoret eivät liiku. Af Ursinin esittelemä tutkimushanke tuottaa kiinnostavaa kvantitatiivista tietoa eri sosiaalistumisagenttien painoarvosta nykynuorille. Tulokset tarjoavat laadullisen tutkimuksen tekijöille useita mahdollisia tartuntapintoja. Yhtälailla tutkimushanke tuottaa tietoa käytännön toimijoille, sillä he voivat panostaa rekrytointia vahvojen sosiaalistamisagenttien alueelle tai miettiä uusia malleja heikommille.

Outi Aarresolan esityksen painopiste oli nuorten kilpaurheilulle antamissa merkityksissä. Mitkä tekijät vaikuttavat jo kilpaurheilussa mukana olevien nuorten liikuntasuhteeseen ja sen muotoutumiseen. Esiin nousivat erityisesti kilpaurheiluun liittyvät merkitykset, mutta tärkeinä myös lopettamiseen johtavat tekijät. Oma kiinnostava kokonaisuus ja keskustelu käytiin nuorisokulttuuristen elementtien merkityksestä omana kokonaisuutenaan kilpaurheiluun liittyen. Skeittaus tai snoukkaus nousevat suoraan nuorisokulttuurista, mutta palautuvat osin organisoituun kilpaurheiluun. Toisaalta esimerkiksi joukkuepeleissä on kyse paljon muustakin kuin itse lajisuorituksesta – sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma vaikuttavat nuoren sopeutumiseen ja asemaan joukkueessa. Pitkät bussimatkat vieraspeleihin tai lajin puitteissa tapahtuva muu toiminta tekee näkyväksi myös nuorten lajin ulkopuolisen elämän. Siinä erilaisille tyyleillä ja alakulttuurisilla kytköksillä voi olla suurikin rooli. Se, mitä musiikkia pelimatkalla kuunnellaan, on mahdollisesti hyvinkin tärkeää sosiaalisen järjestyksen kannalta.
 
Työryhmässä kummasteltiin myös liikuntatutkimuksen pirstaleisuutta ja siitä johtuvaa eri toimijoiden tietämättömyyttä toisistaan. Synergiaa peräänkuulutettiin liikuntatutkimuksen saralle.
 
Mikko Salasuo
tutkija, Nuorisotutkimusverkosto