Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät

Jaana Lähteenmaa ja Leena Suurpää vetivät Tampereen yliopistossa syksyn aikana kurssin "Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät", jonka tavoitteena oli kuvata ja pohtia opiskelijoiden kanssa yhdessä monitieteistä nuorisotutkimuksen kenttää erityisesti nuoria koskevan tiedonintressien, tiedontuotannon ja tiedon käytön näkökulmista. Kurssin aikana nuorisotutkimuksen tietoa ja menetelmiä esiteltiin ja arvioitiin asettamalla akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan käytäntötutkimuksen lähtökohdat ja käytännöt keskusteluun.  Kurssilla sivuttiin myös tutkijan erityistä vastuuta ja roolia sekä tutkimuseettisiä kysymyksiä, kun kyseessä on nuorten ja nuoruuden tutkiminen. Kurssin yhtenä suoritusmuotona on ryhmätyö, jossa ryhmä tutustuu yhteen tuoreeseen nuorisotutkimusjulkaisuun, erityisesti kirjassa sovellettujen tiedonintressien sekä metodologisten valintojen näkökulmasta. Kirjat tehneet tutkijat laativat opiskelijoiden ryhmätöiden inspiroimina kommenttikirjoituksen, ja näin on luotu keskusteleva dialogi tekijöiden ja lukijoiden välille.

Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Syventävät opinnot. Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät: sosiaali- ja kulttuuritutkimuksen risteyksessä 5 op. Vastaavat opettajat Jaana Lähteenmaa, Leena Suurpää.

Kommentoidut kirjat:

Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys (Tommi Hoikkala & Petri Paju)
Ryhmätyön tekijät: Jari Rekola, Kati Suhonen ja Mira Valkonen

Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa (Riikka Korkiamäki)
Ryhmätyön tekijät: Harri Moisio ja Minna Rauas sekä Fanny Vilmilä

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 (Sami Myllyniemi & Päivi Berg)
Ryhmätyön tekijät: Eija-Inkeri Kailassuo, Mika Pietilä & Tiina-Liisa Vehkalahti