Moniaistisuutta tutkimusasetelmiin

Tämänkertainen Suurpääkirjoitus on yhteisöllisen tekemisen tulos. Se jatkaa Leena Suurpään tiedonpoliittisten pohdintojen sarjaa peräänkuuluttaen moniaistista tutkimusotetta, metodologista kokeilunhalua ja ennakkoluulottomuutta. Puhuttujen kokemusten kuuntelemisen lisäksi sosiaalisen todellisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan myös muunlaista kuuntelemisen kykyä ja halua. Nykypäivänä kasvava osuus etnografisesta tutkimuksesta dokumentoidaan audiovisuaalisin keinoin. Myös raportoinnissa olisi luontevaa käyttää samoja aineksia. Tutkimuseettisesti tällaiset asetelmat voivat olla paitsi vaativia myös antoisia. Kuvan ja äänen dialogi avaa kiinnostavia mahdollisuuksia rohkaista tutkittavat mukaan kanssatekijöiksi.

 
Tässä yksi audiovisuaalinen kokeilu: Leena Suurpään ja Petter Korkmanin dokumentoima katutaidekävely Pariisissa, tulkkina nuori suomalaisräppäri Eppu Toivoniemi.