Lukukokemus

Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijat pohtivat Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät: -kurssinsa kirjoituksissa nuorisotutkimuksellisten teosten tietokäsityksiä ja teosten kirjoittajat kommentoivat heidän kirjoituksiaan.

Etsitään nuorta leijonaa

Nuorisoakin ohjataan poliittisesti. Aiemmin poliittinen ohjaus tarkentui nuorten vapaa-ajan viettoon ja nuorisokulttuureihin, nyt koulutus- ja työvoimapolitiikkaan. Ongelma on pysynyt samana: miten kiinnittää irralliset ja syrjässä olevat nuoret yhteiskuntaan.

Arkipäivän rasismi koulussa

Anne-Mari Souto: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 110. Helsinki 2011.

Lastensuojelun tieto ja tutkimus – Asiantuntijoiden näkökulma

Lastensuojelun tieto ja tutkimus näyttäytyy pirstaleisena ja hajanaisena. Elina Pekkarinen (2011) on selvittänyt Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen tutkimusraportissaan lastensuojelun asiantuntijoiden näkemystä lastensuojelututkimuksen nykytilasta ja tarpeista fokusryhmähaastattelun avulla.

Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010.

Puolustuskannalla-teoksessa käsitellään Nuorisobarometri 2010 -kyselytutkimuksen tuloksia. Teoksen alussa on Sami Myllyniemen kirjoittama tulososio, ja kirjan jälkimmäinen osa koostuu eri tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista, jotka syventävät Nuorisobarometrin tutkimusteemoja. Nuorisobarometri 2010 tutki nuorten arvoja ja asenteita teemoinaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana.

keen tavoitteena on käydä läpi keskeiset kasvatusinstituutiot etnografisella tutkimusotteella. Pajun väitöstutkimuksessa ollaan kiinnostuneita koulun yhteisöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä koulussa. Yhteisöllisyys tutkimuksen lähtökohtana tarkoittaa tässä jotain sellaista, joka saisi koulun opettajat ja oppilaiden vanhemmat tuntemaan itsensä osaksi samaa kasvatuksen ketjua, johon kuuluvat vielä harrasteiden ohjaajat, kaverit, netti ja sukulaiset ja naapurit.

Entäs tytöt? – Onko tyttötutkimus nais- vai nuorisotutkimusta?

Tyttötutkimusantologiat Letit liehumaan! Tyttökulttuuri murroksessa (1992) ja Tulkintoja tytöistä (2002) ovat saaneet seurakseen kolmannen polven tyttötutkimusantologian Entäs tytöt?. Sen valossa parissa kymmenessä vuodessa tyttötutkimus näyttää astuneen nuorisotutkimuksellisesta kehyksestä lähemmäksi naistutkimusta.

Vastarintaliike pitää tuhota

Koti-isä Jukka Laajarinne lienee kirjoittanut vuoden rohkeimman pamfletin. Hänen keskeinen viestinsä on selvä: lasten tulisi kasvaa itsenään, ei sellaisiksi kuin aikuiset haluaisivat heidän kasvavan.

Pakotettuna puolustamassa isänmaata

Vilho Kankareen postuumisti ilmestynyt omakohtainen romaani on virkistävä poikkeus suomalaisen sotakirjallisuuden valtavirtaan. Nyt 70 vuotta jatkosodan alkamisen jälkeen ei julkisessa keskustelussa vieläkään ole liiemmin tilaa kriittiselle pohdiskelulle.

Occupy Wall Street: Amerikan muutosvoima vai valkoisen keskiluokan poispilatun jälkikasvun väninää?

Yhdysvaltalainen kansalaisliike Occupy Wall Street esittäytyi maailmalle 17. syyskuuta, kun noin tuhat mielenosoittajaa marssi New Yorkissa Manhattanin kaupunginosan halki. Kanadalaisen Adbusters-aktivistiryhmän järjestämän mielenilmauksen osanottajista 150 myös yöpyi Zucotti-puistossa, vain korttelin päässä WTC-iskujen tapahtumapaikasta.

Sivut