Lukukokemus

Nuorten muuttuva vapaa-aika - nuorisotyön uudet haasteet

Luimme Jaana Lähteenmaan ja Teija Strandin Nuorisotutkimusseuralle tekemän raportin Pohjanmaan nuorten kulttuuriharrastuksista tehdyistä kyselyistä. Lähteenmaan ja Strandin raportissa vertaillaan kahden selvityksen tuloksia nuorten harrastuksista ja niihin liittyvistä toiveista.

Aku Ankasta naamakirjaan

Janne Matikaisen teos Verkko kasvattajana – Mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta (Palmenia 2008) pureutuu ajankohtaiseen ja viime aikoina paljon puhuttuun aiheeseen. Kun lapset ja nuoret aikaisemmin kohtasivat toisiaan erilaisten leikkien, pelien ja oleskelun muodossa ulkona ja kaupungilla, istuvat he nykyään yhä enemmän kotona tietokoneen ääressä. Ajanvietto koulujen pihoilla ja ostoskeskuksissa on muuttunut kanssakäymiseksi IRC-Galleriassa. Sarjakuvien sijaan selataan Facebookista kavereiden kuulumisia.

Populaarikulttuuri kasvattajana

Nuorisoa ei kiinnosta nykyisin politiikka, eivätkä he tiedä siitä mitään. Tästä on puhuttu paljon viime aikoina. Nuoret sen sijaan katsovat tv:tä ja käyttävät internetiä ja tietävät näistä asioista paljon. Sen tähden mediakasvatuksen piireissä on jonkin aikaa mietitty miten tätä nuorten tietämystä ja kiinnostusta populaarikulttuuriin voitaisiin hyödyntää peruskoulujen opetuksessa.

Nuorisokasvatus NYT!

Elina Nivalan ja Mikko Saastamoisen vuonna 2007 toimittama Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja koostuu artikkeleista, joista ensimmäinen luo pohjaa kirjalle ja muodostaa lukijalle alustavan mielikuvan nuorisokasvatuksesta.

Johan on markkinat! Nuoriso ylikaupallistumisen otteessa

Kirjassaan Brändätyt – ostetaan ja myydään nuoria (Like/Kääntöpiiri 2003) Alissa Quart kertoo kaupallisuuden ja brändäyksen kasvaneesta merkityksestä Amerikassa, mainonnan ammattilaisten asenteista ja taktiikoista nuorten ostohalun lisäämisen suhteen, erilaisista markkinointitavoista, nuorisoelokuvissa ja videopeleissä esiintyvästä tuotesijoittelusta ja niiden esilletuomista ”tavoiteltavista” kauneusihanteista, oman kehon tuotteistamisesta (eli siitä kuinka monelle oman kehon muokkaamisesta on tullut projekti), sekä brändäyksen vastustajista.

Nuoret median armoilla - totta vai tarua?

Sirkku Kotilaisen ja Leena Rantalan kirjassa Nuorten kansalaisidentiteetit ja mediakasvatus käsitellään kansalais- ja nuorisotyöalan kannalta keskeistä ongelmaa: kuinka saada nuoret kiinnostumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin? Kysymystä lähestytään kahden esimerkkitapauksen kautta. Näissä nuorille oli perustettu muun muassa nettiyhteisö sekä muita kanavia, joiden kautta vaikuttaminen oli tehty helpoksi. Ongelmaksi kuitenkin nousi, etteivät nuoret kokeneet yhteisöjä omanlaisikseen.

Muutos luo uhkakuvia

Timo Kopomaan, Lasse Peltosen ja Tapio Litmasen toimittama teos Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (Gaudeamus 2008) käsittelee ihmisten käyttäytymistä omaa asuinympäristöä koskevissa tilakiistoissa. Nimby (not in my backyard) on ilmiö, joka tarkoittaa ihmisten vastustusta muuten hyväksyttävälle hankkeelle, mutta jonka sijoitusta ei haluta oman asuinalueen tuntumaan. Hankkeiden pelätään tuovan omalle asuinalueelle esimerkiksi sosiaali- tai ympäristöongelmia.

Sivut