Lukukokemus

Lukukokemuksia Humakista

Kirjoitukset on toteutettu osana Humanistisen ammattikorkeakoulun Nurmijärven kampuksen kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman tutkimusmenetelmäopintoja.

Yhteisöpedagogille Nuorisobarometrit ovat tärkeä tiedonlähde

Sami Myllyniemi
Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 97 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Opetusministeriö.

Monikulttuurisen nuoriso- ja järjestötyön pitäisi löytää toimiva käytäntö erityishuomioimisen ja universaalisuusperiaatteen välillä

Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää
Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 91, 2009.

Monikulttuuristen nuorten aseman ja aktiivisuuden tukeminen on haasteellista, koska nuoret eivät näytä kaipaavan erityishuomiota. Näin todetaan Ovet auki!

Roolipelaamisen ihmeellinen maailma

Merja Leppälahti 2009. Roolipelaaminen. Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 93.

Minne koulutie vie?

Martina Reuter & Ruurik Holm (toim.) 2008. Koulu ja valta. Helsinki: Into Kustannus.

Asennemuutosta etsimässä - Nuorisotyö uudella vuosituhannella

Mikko Salasuo 2007. Nuorisotyön ytimissä – kaleidoskooppi pääkaupunkiseudun nuorisotyöhön ja käytäntöihin. Helsingin kaupungin Tietokeskus tutkimuksia 2007/9 & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 81. 

Lisää arvostusta erilaiselle äitiydelle!

Minna Kelhä: Vääränikäisiä äitejä – Ikä ja äitiyden yhteiskunnalliset ehdot. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 223, 2009.

Perhe on pahin?

Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus 2009.

En ole rasisti, mutta...

Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto 2009.

”Tarvitaanko monikulttuurisuutta vain kun erilaisuus kohdataan kasvokkain?”

Nuorisotutkimusverkosto on kysynyt jokaisen suomalaisen kunnan nuorisotyöstä vastaavalta henkilöltä näkemyksiä ja mielipiteitä monikulttuuristuvasta Suomesta. Sähköiseen kyselylomakkeeseen saatiin vastaukset 226 kunnasta, eli liki puolen valtakunnan näkemykset ovat julkaisussa mukana.

Sivut