Yhteisöpedagogille Nuorisobarometrit ovat tärkeä tiedonlähde

Sami Myllyniemi
Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 97 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Opetusministeriö.

Vuosittain julkaistavan Nuorisobarometrin kuudes osa Taidekohtia keskittyy nuorten luovaan toimintaan ja elämään taiteen ja kulttuurin ympärillä. Sami Myllyniemen kokoamassa Nuorisobarometrissä käsitellään esimerkiksi luovia harrastuksia todella laajalti ja monelta kannalta; miksi niitä harrastetaan, mitä harrastetaan, kuinka usein niitä harrastetaan ja niin edelleen. Tällaiset syvemmälle porautuvat ja analysoivat kysymykset tarjoavat tärkeää tietoa nuorten ajatuksista kulttuuria ja taidetta koskien. Barometrin tulosten perusteella luovia harrastuksia haluttaisiin harrastaa enemmän kuin nykyään todellisuudessa harrastetaan. Tämä on yhteisöpedagogille kullan arvoista tietoa suunniteltaessa esimerkiksi nuorisotalolla järjestettävää toimintaa.

Vuodesta 2004 asti vuosittain julkaistu Nuorisobarometri antaa tärkeää ja uutta tietoa nuorten tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa ja tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi nettipiratismiin. Taide- ja kulttuurikysymysten ohella Nuorisobarometri tarkastelee yleisempiä nuoria koskevia asioita, kuten työllisyyttä, koulutusta, syrjäytymistä ja asenteita. Koska tutkimuksia on tehty jo kuutena peräkkäisenä vuotena, tulosten vertailu esimerkiksi työelämään liittyvissä kysymyksissä on helpompaa ja muutokset asenteissa helpompi havaita.

Näin yhteisöpedagogin näkökulmasta katsottuna uusi ja luotettava tieto nuorten ajatuksista on erittäin hyödyllistä. Itse olemme panostaneet opiskelujemme aikana taiteeseen ja kulttuuriin, joten vuoden 2009 Nuorisobarometri on mielestämme hyvin tärkeä. On kuitenkin hyvä, että vuosittain aihe vaihtuu, ja tietoa saadaan useammilta osa-alueilta. Yhteisöpedagogille Nuorisobarometrit ovat joka tapauksessa tärkeä tiedonlähde.

Nuorisobarometri on valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu, joka on selvästi nuorten puolella. Positiivinen suhtautuminen nuorten asioihin tulee hyvin ilmi tutkimuksesta. Kuitenkaan Nuorisobarometri ei maalaile suomalaisesta nuorisosta epärealistisen ruusuista kuvaa vaan suhtautuu kriittisesti saatuihin tutkimustuloksiin ja mahdollisiin virheisiin.

Selkeästi esitettyjen tutkimustulosten ja helposti ymmärrettävien kaavioiden lisäksi kirjassa on loistavia kolumneja koskien taidetta ja kulttuuria nuorten elämässä. Esimerkiksi Seppo Lampelan kolumni Langanpätkiä oli erittäin herättelevä, varsinkin näin yhteisöpedagogiopiskelijoiden näkökulmasta. Olemme itsekin törmänneet asenteeseen, että nuorisotyöntekijät vain pelaavat biljardia nuorten kanssa. Lampelan kolumnissa on kuitenkin loistavia esimerkkejä nuorisotyöntekijöiden vaikutuksesta nuorten elämään, varsinkin taiteen luomisen kannalta.

Antti Nylénin kolumni Taidetta ei saa opettaa pureutuu hyvin siihen ongelmaan, joka ilmenee usein myös perusopetuksessa: kuinka saada nuoret innostumaan käsillä olevasta aiheesta, olipa kyseessä sitten matematiikka tai kirjallisuus.

Elina & Heidi

Kirjoittajat ovat yhteisöpedagogiopiskelijoita Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta.