Kolumni

Globaali kansalaisyhteiskunta syntyy

Kansainvälinen kansalaistoiminta ei ole uusi keksintö. Globalisaation myötä kansalaistoiminta on kuitenkin kansainvälistynyt aivan uudella tavalla. Läntisissä maissa käynnistynyt kansalaistoiminta on saanut jalansijaa etelän kehittyvissä maissa, ja etelän kansalaisliikkeiden ja toimintaryhmien ääni on kuulunut kansainvälisillä foorumeilla uudella tavalla. Kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen sisällä toimintatavat ja toiminnan foorumit eivät kunnioita kansallisia rajoja. Maailman näyttäytyy monelle aktiiviselle kansalaiselle yhä enemmän kylänä.

Aktiiviset aikuisadapterit?

Kansalaisuuden kenttätasoa katsastamassa

Nuorten aktiiviset kansalaisuudet

Nuorten aktiiviset kansalaisuudet

Young Active Citizenships - Report

kuva / marjana.jpg
Marjana Garzarolli

EU Presidency Youth meeting
Hyvinkää, 1 – 4 July 2006

I think I wasn’t the only one who would conclude the meeting with the words: “It was fun to have the opportunity to meet young people from the whole Europe, but the discussions we have had, lacked of focus and weren’t as fruitful as they could be.”

“Oh, you are just an assistant!”

kuva / teija.jpg
Teija Strand

Perjantai 30.6, Hyvinkää: Samaan aikaan kun kaksi aktiivista kokousavustajaa ovat matkalla lentokentälle vastaanottamaan aktiivisia kokouskansalaisia, muutama aktiivinen avustaja auttaa jo saapuneita kokousvieraita Rantasipi Sveitsissä. Tunteja aiemmin herännyt yliaktiivisuudesta kärsivä kokouskoordinaattori on tietysti paikalla harrastamassa aktiivista ajattelua. Aktiivisuus tulee saamaan myös monia muita muotoja seuraavien viiden päivän aikana. Yllättävän monia…

Kolme aktiivista Deetä Hyvinkään EU-kokouksen koordinaattorin silmin

Globaaliakin demokratiaa

kuva / sofia.jpg
Sofia Laine

Suomi on eurooppalaisen demokratian mallimaa ja moitteettomasti EU:n suuntaan asiansa hoitava jäsenvaltio. Hyvinkään kokouksen kolme pääteemaa innoittivat kokousväkeä keskustelemaan eurooppalaisen demokratian maakohtaisista eroavaisuuksista. Globaalia lisäväriä toi kolmen nuoren YK-delegaatin osallistuminen kokoukseen. Tämä kädenojennus YK:n nuoriso-ohjelmalle oli paitsi hyvää politiikkaa, myös luonteva ele Suomen ja YK:n pitkäaikaisen nuorisopoliittisen yhteistyön vuoksi.

Nuorisotutkimus - täysivaltainen osapuoli

kuva / ollisaarela.jpg
Olli Saarela

Hyvinkään kokouksen päätelmät ja johtopäätökset ovat käytössämme. Järjestelyt sujuivat hyvin. Itse kokouspaikka osoittautui erinomaiseksi valinnaksi. Suomalainen mäntymetsä kehysti hyvin helteisiä päiviä. Palvelu ja ruoka olivat ensiluokkaisia. Jos lentokentältä tulo kangerteli niin Villa Artussa alkanut tunnelma kohosi niin, että alkuistunto maanantaina oli todella vaikuttava, jopa tunteikas. Tämä tunnelma siivitti koko kokousta hamaan loppuun asti.

Voiko nuorisopolitiikkaa hallinnoida?

Useimpien ihmisten mieltä rasittaa jonkinlainen asioiden kokonaishallinnan tarve. Tuntuu hyvältä kun asiat ovat handussa. Jopa poliittisessa keskustelussa, jossa on totuttu ympäripyöreisiin ja hämäriin lauseisiin, hyveenä pidetään toiminnan ennustettavuutta. Poliittiselta vastustajalta on totuttu kuulemaan ennustettavia kannanottoja ja puheenvuoroja. Kuitenkin, verrattuna hallinnon toimeenpanomiesten ja naisten pykäläkieleen poliittinen keskustelu on huomattavan abstraktia, lennokasta ja tunteisiin vetoavaa.

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö

Loppupuheenvuoro Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö -kirjan julkistamistilaisuudessa 4.4.2006.
(2006. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 63. ISBN 952-5464-24-5. 166 s.)

Palaan Terveystaju-kirjan lähtöruutuun tunnustelemalla hetken sanaa terveystaju.

Sivut