Kolumni

Uskon asia. Nuorisobarometri 2006.

Uskon asia. Nuorisobarometri 2006.

Atomisoitunut sukupolvi

Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen mittakaavassa hyvin omanlaatuisen hallinnollisen, väestöllisen ja ennen kaikkea urbaanin kulttuurisen keskittymän. Nuorisokulttuurin näkövinkkelistä asetelma tekee pääkaupunkiseudusta globaalien trendien ja erilaisten murrosten sillanpääaseman. Yhteiskuntatieteissä paljon puhuttu myöhäismoderni aika vaikuttaa Suomen taskukokoisessa metropolissa läpäisevän nuorten elämys- ja kokemusmaiseman. Uuden mentaliteetin virittämänä aikalaisuus saa uudenlaisen luonteen.

Viranomaiset, media ja aktivismi

Moniin muihin maihin verrattuna lähes kaikki suomalaiset aktivistit ovat hyvin rauhanomaisia ja laillisia. Miksi näin on? Ehkä heillä ei ole ollut tarvetta ”kättä pidempiin” keinoihin. Ehkä Suomessa valtio on osannut muita maita paremmin kohdata nuoret, ymmärtää ja huomioida heitä.

Aktivistisukupolvikonflikti

Jaana Lähteenmaa osallistui 8.9.2006 järjestetyn ”Nuoriso: epävarmuuden sukupolvi?” -seminaarin keskusteluja kommentoivaan raatiin.

"Aktivismin radikaali käänne - mitä se olisi" - vai onko sitä?

Kommenttipuheenvuoro ”Nuoriso: epävarmuuden sukupolvi?” -seminaarissa 8.9.2006

Arkikeskusteluissa esitetty väite, että ihmisten kiinnostus politiikkaa kohtaan olisi vähentynyt viime vuosikymmeninä, on myytti. Noin puolet suomalaisista on hyvin tai jonkin verran kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tässä ei ole trendinomaista muutosta.

Aktivismi

Aktivismi

Lokakuun 2006 kolumneissa debatoitiin nuorten kansalaisaktivismista. Kolumnistit pohtivat, mikä nykyisessä kansalaistoiminnassa mättää, onko nuorten poliittinen passiivisuus puhkikulunut myytti, ja mitä perustulo tarkoittaa sukupolvinäkökulmasta katsottuna. Kysymys siitä, kenellä on oikeus edustaa ”nuoria” nousee kolumneissa esille. Kolumneissa valotetaan myös uusia nuorisokulttuurisia trendejä paitsi sukupolvien, myös nuorisotyön palvelujen näkökulmasta.

The Diversity of Young Citizenships Calls for Responsive Youth Policies

Linking competences in the youth field

Lasse Siuralan valmistelema pohjapaperi EU-seminaarin suunnittelutyöryhmälle 2.5.2006. Paperin valmisteluun osallistuneet myös Tapio Kuure, Tommi Hoikkala ja Sofia Laine.

Edustuksellisuus – Hyvinkään teema agendan laidalta

Kuten Marjana Garzarolli kolumnissaan ilmaisee, Hyvinkäällä heinäkuussa 2006 pidetyn EU-tapaamisen Young Active Citizenships keskeiseksi teemaksi nousi nuorisopolitiikkaan osallistuvien edustuksellisuus.

Moro OECD!

Teidän raporttinne1 sanotaan suosittelevan Suomelle, että nuorten palkkoja pitäisi alentaa. Näin asia muotoiltiin YLE:n pääuutislähetyksessä (16.8.2006) ja SAK:n nettisivuilla. Itse raportissa sanamuodot näyttävät olevan maltillisempia. Ainakin luulisin niin, näin nettimedia-aikaan luetaan vaan tiivistelmät – itse olen siirtynyt kirjoittamaankin suoraan tiivistelmiä.

Sivut