Kolumni

Nuorisotyö palapeliä - nuorisopolitiikka sen kasaamista

Aamulla ei voi aina tietää mihin päivän mittaan nuorisotyössä joutuu: yllättäviä tilanteita, äkkilähtöjä, konseptit sekaisin, iltapäivän paneelissa kiintiönainen, illan pimeinä tunteina jauhamassa nuorisopolitiikkaa ja vastailemassa lukemattomiin sähköposteihin. Yöllä herään, mitäpä on mielessä, jollei leipätyö niin sitten vapaaehtoistyö urheiluseuran puheenjohtajana – nuorisotyötä molemmat.

Nuorisotyötä on tehtävä - kenen ehdoilla?

TUHTI 9 -seminaarin päättänyt paneelikeskustelu Nuorisotyötä on tehtävä? jätti mieleeni pari kysymystä siitä, kenelle nuorisotyö 2000-luvun Suomessa kohdistetaan ja varsinkin kenen ehdoilla sitä tehdään?

Nuorisotyötä on tehtävä!

Nuorisotyötä on tehtävä!

Tutkijoiden ongelmia, klapiukkojen ratkaisuja

Kultainen nuoruus – kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen.
Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja,ISBN:952-5464-26-1 (pdf)

Minuuden päivityspakko (1)

Elämme äärimmäisyyksien aikaa. Identiteettiongelmista on tullut osa arkea samaan aikaan kun yhteiskunta materiaalisesti vauraampi ja teknologisesti kehittyneempi kuin koskaan aiemmin. Kysymyksestä kuka minä olen on siirrytty kysymykseen kuka minä voisin olla. Nykyajan ihminen on ikään kuin koditon, joka etsii jatkuvasti uutta asuinsijaa. Identiteetistä on tullut päivitysversio.

Don't let me be misunderstood

Nuorisotutkimuspäivien keskusteluissa yhtenä aiheena oli ymmärtämisen etiikka. Miten ymmärtää nuorten tuottamia merkityksiä, arkea ja tunteita sekä tuoda esille tätä ymmärrystä nuoria kunnioittavalla tavalla? Kun ajattelee, että sanan “ymmärtää” etymologia juontuu ympäröimisestä, ei ole yllätys, että monissa puheenvuoroissa sivuttiin kysymystä siitä, kuinka lähellä tai etäällä tutkija on tutkimukseensa osallistuvista, heidän tuottamastaan aineistosta, ja millaisia eettisiä haasteita erilaiset välimatkat asettavat tutkimukselle.

Nuorilta kysymisen ja medialle kertomisen etiikka

Kun jo graduvaiheessa päätin ryhtyä tutkimaan saatananpalvontaa ja sen mediakuvaa, tiesin joutuvani tekemisiin median kanssa. Kokemuksia kerääntyikin monenlaisia, hyviä ja huonoja. Pohjanoteeraus tapahtui suuren päivälehden toimittajan soittaessa syksyllä 2005 Toijalassa ilmi tulleeseen alaikäisten hyväksikäyttötapaukseen liittyen. Puhelu alkoi väsyneellä kysymyksellä tai toteamuksella: ”Sä oot siis tehny jotain gradua tästä aiheesta?”.

Hyvän asian ajamista vai manipulaatiota?

Soveltamisen etiikan työryhmässä oli viime hetkien poisjääntien takia vain kolme paperia. Niitä kaikkia yhdisti tutkijan kaksois- ellei jopa kolmoisroolin pohdinta. Anu Gretschel ja Sanna Koskinen kertoivat nuorten osallisuushankkeista liittyen teemoihin, joita he itse kansalaisina haluavat ajaa, arvonsa myös julki tuoden: ”Miten säilyttää tieteellinen ote ja tutkijan jääviys, kun hankkeen eteneminen ja nuorten osallisuuden vaikuttavuus edellyttävät tutkijalta rakkikoiran ärhäkkyyttä ja kuuluvuutta?”

Nuorisotutkijat lapsitutkijoiden opissa

Nuorisotutkijoiden keskuudessa on usein puhuttu siitä, että lapsi- ja nuorisotutkijoiden vuoropuhelua olisi hyvä lisätä. Nuorisotutkimuspäivät onnistuivat siinäkin mielessä, että seminaari houkutteli paikalle lapsitutkijoita, etenkin kenttätyön etiikka -työryhmään. Eettiset kysymykset, varsinkin valtasuhteisiin liittyvät, selvästi yhdistävät lapsi- ja nuorisotutkijoita. Vuoropuhelulle olisi tilausta, ja esitämme kolumnissamme muutamia esimerkkejä sen antoisuudesta.

Tutkija kohtaa medialogiikan

Vuoden 2006 Nuorisotutkimuspäivillä pohdittiin yhtenä teemana tutkijan ja mediajulkisuuden kohtaamiseen liittyvää problematiikkaa. Nykyisessä medioituneessa yhteiskunnassa media lienee keskeisin foorumi, jossa tuotetaan julkisia määrittelyjä, tulkintoja ja kategorisointeja nuoruudesta, nuorista ja erilaisista nuorisoilmiöistä. Media on myös se kenttä, jossa nuorisotutkijan on mahdollista osallistua nuorisoilmiöistä käytävään keskusteluun, haastaa julkisuudessa esiintyvät kategorisoinnit ja tarjota tilalle uusia tai vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää nuorisoilmiöitä.

Sivut