Kolumni

Nuoret tarvitsevat onnistumisia aidoista vaikuttamistilanteista - Osallisuus-seminaari yhteisöpedagogiopiskelijoiden silmin

Osallistuimme Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla -seminaariin tiistaina 24.3.2011 Savoy-teatterissa. Ryhmämme on erikoistumassa kansalaisvaikuttamiseen ja olemme perehtyneet osallisuusteemaan opintojen ja osin myös opinnäytetöiden merkeissä. Opiskelijan näkökulmasta seminaarissa esiintyi useita mielenkiintoisia puhujia nuorisotutkijoista ministereihin.

Vertaisryhmätoiminnasta

Vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmätoiminta on parhaimmillaan turvallinen ympäristö, jossa voi ryhmän avulla löytää uusia keinoja vanhemmuuden tukemiseksi. Nuorten kriisipiste järjestää vertaisryhmätoimintaa niille vanhemmille, joiden lapsen seksuaalinen identiteetti on tuonut mukanaan uusia vanhemmuuteen liittyviä kehityshaasteita.

Yhteiskuntavastuuta, purjehdusta ja purentakiskoja

Reilu kauppa ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat nuorille läheisempiä asioita kuin vanhemmille. Vanhemmat muistavat vielä hyvin ne ajat, kun suurin osa tuotteista oli valmistettu Suomessa, mutta nuoret ovat syntyneet suoraan globaaliin maailmaan. Olen ollut todistamassa monta kertaa, kuinka juuri nuoret sanovat vanhemmille, että ostetaan tätä reilumpaa kahvia, kun olen esitellyt Reilua kauppaa ruokakaupoissa.

Avoin kirje Soudolle

Ensiksi haluan onnitella tutkijakollegaa upeasta väitöskirjasta! Aion suositella sitä kaikille. Se on kuin dekkari: mukaansatempaava, helppolukuinen, hyvin kirjoitettu. Aiheesi, arkipäivän rasismi kouluissa, on mitä ajankohtaisin, vaikea ja vaiettu.

Voimaa taiteellisesta toiminnasta

Nuorisotutkimus-lehden teemanumerossa 4/2010 tarkastellaan taiteellisen toiminnan ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Kulttuurin ja taiteen myönteiset vaikutukset inhimilliseen hyvinvointiin ovat juuri nyt ajankohtaisia ja esillä.

Nuorisotyön kehittämisverkosto

Nuorisotyön kehittämisverkosto on tutkijoiden, nuorisotyön käytännön toimijoiden ja koulutuksen ammattilaisten löyhä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on koordinoida ja vaikuttaa nuorisotyön kentän kehittämiseksi ja kehittymiseksi. Verkosto on pitänyt keskustelukokouksia, joissa on tullut paljon asiaa ja ajatuksia esille.

Seksuaalikasvatus kouluissa

Kouluissa tarjottavalla ammatillisella seksuaalikasvatuksella on suuri merkitys poikien seksuaaliterveyden kannalta.  Pojat eivät keskustele kokonaisvaltaiseen seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista vertaistensa tai edes omien vanhempiensa kanssa toisin kuin tytöt. Kouluilla onkin mahdollista ammatillisen seksuaalikasvatuksen kautta vaikuttaa poikien seksuaalikäyttäytymiseen.
 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalinen kehitys on koko elämän mittainen prosessi. Maailman terveysjärjestön aloitteesta on julkaistu poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhuollon viranomaisille ja asiantuntijoille tarkoitettu Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -teos.

Sähköinen yhdistystoiminta

Oikeusministeriön hallintotieteiden maisteri Leo Straniukselta ja oikeustieteen kandidaatti Lasse Laaksoselta tilaama taustaselvitys Verkkovaikuttamista 2010-luvulla esiteltiin Helsingissä keskiviikkona 2.3.2011. Asiantuntija-arvioihin (26 asiantuntijaa ja aktiivia) perustuvassa selvityksessä tarkasteltiin verkossa pääosin tai kokonaan tapahtuvan yhdistystoiminnan mahdollistamisesta.

Nuoret lastensuojelussa

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen verkostokoordinaattori kirjoittaa LasTut lentämään-blogissaan nuorista lastensuojelussa. Mitä nuorten hyväksi pitäisi tehdä?

Sivut