Yhdeksänsien Nuorisotutkimuspäivien satoa

Yhdeksänsillä Nuorisotutkimuspäivillä pohdittiin laaja-alaisesti nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä, historiaa ja käytäntöjä. Vapaa-aikaa lähestyttiin organisoidun toiminnan, kasvatuksen ja nuorten omaehtoisen toiminnan näkökulmista sekä mietittiin vapaa-ajan merkitystä nuorten elämänkulun, kasvamisen, oppimisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen näkökulmista.

Millainen vapaa-aika mielletään hyväksi tai pahaksi? Miten nuorten ryhmä- ja ystävyyssuhteet sekä nuorisokulttuurit rakentuvat nuorten vapaa-ajan kentillä fyysisesti ja virtuaalisesti? Mikä on nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen merkitys nuorten vapaa-ajan vietossa?

Pääpuhujien esitykset löytyvät Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Yhteenvetoja Nuorisotutkimuspäivien työryhmistä:

Jani Merikivi ja Irma Hirsjärvi: Virtuaalinen vapaa-aika

Tomi Kiilakoski: Nuorisotyö ja vapaa-aika

Sanna Aaltonen: Ensin työ sitten huvi - vai miten se oli?

Katriina Siivonen: Taiteen tekeminen ja nuorten hyvinvointi

Atte Oksanen: Paha vapaa-aika

Sofia Laine ja Anu Gretschel: Nuorten toiminta ja vaikuttaminen vapaa-ajalla

Merja Kylmäkoski: Vapaa-aika, identiteetti ja sosiaalinen pääoma

Mikko Salasuo: Liikunta ja yhteiskunta