Vuohet, lampaat ja pukit

Mietteitä syrjäytymiskeskustelun funktionaalisuudesta (1)

Keskustelu lasten ja nuorten syrjäytymisestä on viime aikoina kiihtynyt yhteiskunnalliseksi agendaksi, joka yhdistää toimijoita yli puolue-, hallinto-, professio-, koulukunta- ja aaterajojen. Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 14.6.2012 lasten ja nuorten syrjäytymistä käsittelevän seminaarin osana hallitusohjelmaan kirjattua syrjäytymisen vastaista toimenpideohjelmaansa. Tilaisuudessa kuultiin presidentin (2) , eri ministereiden, järjestöjen ja valtionvarainministeriön ylijohtajan puheenvuorot. Syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista kannettiin huolta niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta. Useaan kertaan toistettiin, ketkä ovat erityisessä vaarassa: maahanmuuttajat, huostaan otetut, vammaiset ja kodittomat. Myös mielenterveysongelmista, koulukiusaamisesta, rikkinäisistä perheistä ja päihteistä huolehdittiin. Huonoksi todettiin niidenkin lasten tilanne, jotka eivät harrasta liikuntaa. (3)

Olen pelonsekaisin tuntein seurannut, millaisia lapsi- ja nuorisokuvia tässä syrjäytymiskeskustelussa rakennamme. Syrjäytyneistä lapsista ja nuorista luodaan hyvää vauhtia eräänlaista paarialuokkaa, jossa myös pahuus asuu. Hyvinkään ampumisten jälkeisessä MTV3:n uutislähetyksessä toimittaja kysyi sisäministeri Päivi Räsäseltä ääni väristen, oliko tämä ampuja sellainen ”syrjäytynyt nuori”. (4)

Älkää ymmärtäkö väärin: en vastusta syrjäytymisen ehkäisyä. Pidän yhteiskuntatakuuta (5) kannatettavana ja olen tyytyväinen siitä, että lasten ja nuorten kiinnittymisen vaikeudet otetaan vakavasti. Tutkijoiden vuosia jatkuneella rummutuksella on vihdoin kaikupohjaa. (6) Kaikupohja vain resonoi patologisella tavalla. Tutkijat ovat pitkään varoitelleet yksipuolisen ja nuorten kokemustiedon syrjäyttävän syrjäytymiskeskustelun seurauksista. Tässäkin verkkokanava Kommentin kirjoitussarjassa on otettu kantaa ongelmiin, joita syrjäytymiskeskustelu pitää sisällään. (7) Nämä varoitukset eivät ole löytäneet juurikaan resonanssia yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tutkijoiden näkökulmien ohittaminen on herättänyt mielessäni kysymyksen siitä, ovatko tutkijoiden esiin nostamat ongelmat - nimeäminen, leimaaminen, ulossulkeminen, pakolla aktivoiminen - yhteiskuntapoliittiselta kannalta ongelmallisia lainkaan? Voiko kaiken syrjäytymiskeskustelun taustalla piillä häivähdys tarpeestamme jakaa ihmisiä vuohiin ja lampaisiin? Nuoret on entistä helpompi tunnistaa, jaotella ja leimata, määritelmäthän on jo päätetty. Vuohille ja lampaille riittää karsinoita, mutta syntipukin rooliin joutuvat ne, jotka jätetään kaikkien karsinoiden ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäämisestä vastuutetaan entistä useammin nuorta itseään: onhan se nyt kumma, jos ei kaikista suojelu-, koulutus-, aktivointi ja yhteiskuntatakuutoimenpiteistä huolimatta asetu niihin muotteihin, joita yhteiskunnassa valmiiksi valetaan. Syntipukille lankeaa raskas epäonnistumisen taakka, jonka se kantaa yhteisön puolesta. Samalla se toimii varoittavana esimerkkinä muille. Yhteisön kannalta rooli on monella tapaa funktionaalinen - stigman kantajaksi joutuneen ryhmän tai yksilön kannalta rooli on eettisesti kestämätön ja kohtalo usein traaginen.

Elina Pekkarinen
Kirjoittaja työskentelee Nuorisotutkimusverkostossa Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen koordinaattorina ja tutkijana.

Viitteet

1 Teksti on saanut inspiraationsa opetusministeri Jukka Gustafssonia 14.6.2012 pitämästään puheenvuorosta, jossa hän nosti esiin vuohet ja lampaat.
2 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro "Hyvät eväät elämälle” – syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivässä 14.6.2012. (Viitattu 19.6.2012.)
3 Seminaarin tiedote. (Viitattu 19.6.2012.)
4 Lue Jaana Lähteenmaan kommentti aiheesta 7.6.2012.
5 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 8/2012. (Viitattu 19.6.2012.)
6 Esim. Bardy, Marjatta & Salmi, Minna & Heino, Tarja (2000) Mikä lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Helsinki: Stakes. Tai Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteinen Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret – esiselvitys, jonka julkaisut ovat osoitteessa http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=10970 . (Viitattu 19.6.2012.)
7 Nuorten syrjäytyminen -teemasarja.