Tutkimus yläkoulun oppilaiden vapaa-ajan vietosta

(på svenska

här

Opiskelen yhteisöpedagogiksi Yrkeshögskolan Noviassa Turussa. Kirjoitan tällä hetkellä opinnäytetyötäni, joka käsittelee seuraavia kysymyksiä: Miten Hangon ruotsinkieliset nuoret viettävät vapaa-aikaansa? Mitä nuoret haluavat kuntien nuorisotyön tarjoavan heille? Saadakseni vastauksen näihin kysymyksiin olen tehnyt kyselyn kaikille oppilaille Hangö Svenska Högstadiumissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 129 oppilasta.

Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisotyön haaste on pysyä mukana tässä muutoksessa. Netari tarjoaa nuorille mahdollisuuden keskustella reaaliajassa muiden nuorten ja koulutettujen nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toimintaa on tällä hetkellä tarjolla vain suomeksi.

Nuorten vapaa-ajan toimintaan kuuluu radion ja musiikin kuuntelua, television ja elokuvien katselua, puhelimessa puhumista, kirjojen ja lehtien lukemista, piirtämistä sekä pelaamista ja ystävien kanssa olemista. Nykyään on mahdollista harrastaa kaikkia näitä toimintoja internetissä. Nuorten vapaa-ajan toiminta ei ole muuttunut merkittävästi vuosien varrella, pikemminkin toimintatapa on se, joka on muuttunut. Aikuisten rooli on vuosien varrella pysynyt samana. Heidän tehtävään on edelleenkin ohjata ja tukea nuoria. Monet aikuiset ovat sitä mieltä, että nuoret viettävät liikaa aikaa tietokoneen ääressä. Nuorille tietokonemaailma ei ole mitään kummallista, vaan pikemminkin se on yhtä luonnollista kuin television katselu. Aikuisten rooli on olla nuorten kanssa läsnä ja jakaa omia kokemuksiaan. Nuorilla on edelleen samat tarpeet kuin ennenkin. Toisten kanssa puhumalla ja yhteisten harrastuksien kautta nuoret pystyvät selvittämään oman minäkuvansa ja omat arvona (Erlandsson, 2006: 4-9).

Tutkimuksessa nuoret saivat vapaasti kertoa, mitä he tekevät vapaa-aikana. 43 % vastaajista mainitsi tietokoneen ja/tai internetin vastauksissa. Prosenttiluku on mielestäni suuri, sillä en antanut tähän kysymykseen vaihtoehtoja. Vastaajat saivat myös valita kolme paikkaa, missä he yleensä tapaavat ystäviään vapaa-aikanaan. Kysymykseen oli yhdeksän vastausvaihtoehtoja: kotona jonkun luona, Walkersissa, harrastuksen parissa, kahvilassa, keskustassa, internetissä, kunnan nuorisotalolla, seurakunnan nuorisotalolla tai joku muu tapaamispaikka. Vastaukset osoittavat, että 66 % vastaajista tapaa ystäviään internetissä.

36 % vastaajista on sitä mieltä, että toiminnan tulisi tapahtua heidän äidinkielellään (ruotsi). 60 % vastaajista ei ole koskaan käynyt kunnan nuorisotalolla. Tulos on huolestuttava, ja mielestäni näille nuorille tulisi järjestää jonkinlaista toimintaa. Moni vastaaja ilmoitti, ettei osaa suomea, ja tämän perusteella voi todeta, etteivät nämä nuoret voi millään tavalla osallistua nykyiseen Netari-toimintaan. 19 % kaikista vastaajista oli kiinnostunut tutustumaan nuorisotaloon internetissä. Mielestäni tämä on suhteellisen suuri osuus ja viittaa siihen, että ruotsinkieliseen Netari-toimintaan olisi tarvetta. Puolet Hangö Svenska Högstadiumista oppilaista käy säännöllisesti jossain keskusteluforuumissa internetissä, tavallisimpia ovat IRC-Galleria ja Facebook. 129 oppilaasta kolme tietää, mikä Netari on. Se on ihmeellistä siihen nähden, kuinka usein he käyvät IRC-Galleriassa, sillä Netari ja IRC-Galleria tekevät yhteistyötä. Toimintaa on kahtena iltana viikossa, mutta kuten aiemmin mainitsin, vain suomeksi.
Tutkimus siis osoittaa, että on tarpeellista aloittaa Netari-toiminta myös ruotsiksi. Yksi vaihtoehto olisi järjestää nuorisotoimintaa ruotsiksi yhteistyössä esim. IRC-Gallerian kanssa kerran viikossa. Näitä nuoria tavoittaakseen on löydettävä oikea foruumi. Tutkimuksessa tulee esille se, ettei Netarin tarvitse etsiä uusia kanavia tavoittaakseen suomenruotsalaisia nuoria, koska IRC-Galleriassa käy paljon ruotsinkielisiä nuoria (30 % oppilaista Hangö Svenska Högstadiumista). Kukaan oppilaista ei maininnut Habbo Hotellia vastauksissaan.

Päätän puheenvuoroni tutkimuksesta otettuun lainaukseen:

”Språket har betydelse, för att det är lättare för var och en, om man får tala sitt eget modersmål.” (9 lk. poika)

Sofie Stenman
opiskelija, Yrkeshögskolan Novia 

Lähteet

Erlandsson, Hans (2006) Barn, unga och Internet. Sverige: Docendo.
Tutkimus: En undersökning av högstadieelevers fritidsaktiviteter (2009).