Poliisityö osana moniammatillista nuorille suunnattua työtä verkossa

Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän konstaapelit aloittivat toimintansa Netari.fi-hankkeen koordinoimassa moniammatillisessa IRC-Gallerian yhteisössä 16.1.2009. Poliisin tavoite on madaltaa nuorten yhteydenottokynnystä poliisiin nuorten runsaasti käyttämässä sosiaalisessa mediassa. Poliisi ei ole yhteisössä valvojan roolissa vaan turvallisena aikuisena ohjaamassa, opastamassa ja tukemassa nuoria heitä askarruttavissa kysymyksissä.

Oulun poliisi toimii Jepari-yhteisössä perjantai-iltaisin reaaliaikaisessa chatissä. Illan aikana yhteisössä päivystää yksi konstaapeli. Hänellä on apunaan kaksi nuorisotyöntekijää.

Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän päätehtävä on tutkia nuorten tekemäksi epäiltyjä rikoksia. Sosiaalisen median mukanaolo nykynuorten elämässä näyttäytyy poliisille yhtenä mahdollisena rikoksentekokanavana. Poliisille tulee nykyisin tutkittavaksi esimerkiksi netin välityksellä tehtyjen kunnianloukkausten ja laittomien uhkausten tutkintaa.

Osa edellä mainituista rikoksista toteutetaan IRC-Galleriassa. Sivusto oli poliisin nuorisorikosryhmälle outo ennen Netari-toimintaan mukaanmenoa. Nykyisin, IRC-Gallerian tultua tutuksi ympäristöksi, osaa poliisi hakea sieltä paremmin tietoa tarvittaessa rikostutkintaa varten. Sivustolta on löydettävissä tietoa myös esimerkiksi kotoa tai sijoitusyksiköistä karkailevista nuorista, joita poliisi pyrkii tavoittamaan.

Nuoret uskovat usein kavereilta kuultuun tietoon suhtautumatta saatuun tietoon kriittisesti. Jepari-yhteisössä on mahdollista antaa nuorille oikeaa ja lainmukaista tietoa asioista, joista he esittävät kysymyksiä sekä laajentaa nuorten ajatusmaailmaa asioista, joista heillä on kenties hyvin suppea näkökanta. Jepari-yhteisö madaltaa todellakin nuorten yhteydenottokynnystä poliisiin; on paljon helpompaa tiedustella asioita poliisilta netin välityksellä henkilöitymättä kuin soittaa esimerkiksi lähimmälle poliisiasemalle saatikka vierailla siellä.

Poliisilta tiedustellaan Jepari-yhteisössä hyvin laajalta poliisin tehtäväalueeseen kuuluvista asioista; tieliikennelainsäädäntöön liittyvät asiat (esim. ajokorttiin liittyvät asiat, ylinopeusrangaistukset, mopon virittäminen, ajoaikalainsäädäntö yms.), rikosprosessiin liittyvät asiat (esim. huoltajille alaikäisen rikoksesta ilmoittaminen, alaikäisten rangaistus- ja korvausvastuu, prosessin etenemiseen liittyvät kysymykset yms.) sekä ylipäätään se, onko jossakin teossa kyse rikoksesta vai ei (esim. nettikiusaaminen, haukkuminen yleensä sekä nettiin luvatta laitettavat kuvat).

Usein nuoret kertovat Jepari-yhteisössä kokemuksistaan, kun ovat kohdanneet poliisin eri tilanteissa. Samoin he saattavat kertoa mielipiteitään poliisin toiminnasta katsottuaan televisiossa esitettäviä poliisisarjoja. Jepari-yhteisössä onkin mahdollista jakaa nuorille hyvin tietoutta poliisitoiminnan lainsäädännöstä sekä perusteista, miksi poliisi on toiminut tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa.

Jepari-yhteisö mahdollistaa poliisin ja nuorten välisen ”porinan” myös ilman varsinaisia kysymyksiä tai vastauksia. On kiva kuulla ja pysyä tietoisena nuorten ajatusmaailmasta. Se myös helpottaa nuorisorikosryhmän tutkijoiden arkipäivän rikostutkintaa nuorten parissa. Uskon myös vahvasti, että ”porinalla” pystytään vaikuttamaan nuorten asenteisiin positiivisesti poliisia kohtaan.

On valitettavaa, ettei Oulun poliisin nuorisorikosryhmä pysty osallistumaan IRC-Galleria toimintaan perjantai-iltoja laajemmin. Toisaalta galleriassa toteutettava toiminta on valtakunnallista, joten oma toive olisikin, että poliisi toteuttaisi IRC-Galleria toimintaa organisaationa, ei poliisilaitoskohtaisesti. Näin toimintaan saataisiin kenties myös enemmän maantieteellistä näkemystä poliisin näkökannalta, nuorten asiat kun eivät välttämättä näyttäydy samoin esimerkiksi Utsjoella kuin Helsingissä. Itse näenkin toiminnan jalkauttamisen useamman poliisilaitoksen toiminnaksi yhtenä tulevaisuuden haasteena.

Moniammatillisten toimintamallien ehdottomana ja erittäin tärkeänä etuna näen muiden toimijoiden työn tutuksi tulemisen yhteistyön myötä. Mielestäni tämä avartaa omaa näkemystä ja antaa parempia mahdollisuuksia opastaa nuoria myös muiden toimijoiden toimien pariin, mikä on erittäin tärkeää nuorten kanssa työtä tehtäessä. Muiden toimijoiden tunteminen madaltaa myös yhteydenottokynnystä tarvittaessa sekä auttaa kehittämään entisestään muutakin valtakunnallista sekä paikallista moniammatillista yhteistyötä.

Useat eri ministeriöt edellyttävät eri viranomaisilta turvallisuusyhteistyötä kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Usein hallitusohjelmat jäävät kuitenkin pölyttymään hyllyihin paperipinkoiksi vailla konkreettisia toimia. Netarin toiminnasta on ilo sanoa poliisina, että se on erittäin konkreettista moniammatillista toimintaa, jolla pystytään parantamaan nuorten turvallisuuden tunnetta, mikä tuli esille nuorten vastauksissa ennen poliisin hankkeeseen mukaanmenoa.

Irmeli Korhonen

Kirjoittaja toimii rikosylikonstaapelina Oulun poliisin nuorisorikosryhmässä.