Parisuhdetaidoista

Ihmissuhdetaidoista ja parisuhteiden toimivuudesta keskusteltaessa on painopiste useimmiten aikuisten suhteissa. Mielestäni nuoret hyötyisivät mitä suurimmassa määrin erityisestä parisuhdekasvatuksesta. Parisuhde on kuitenkin eräs tärkeimmistä kiintymyssuhteista, jolta odotetaan läheisyyttä ja turvaa.

Parisuhteessa molemmat osapuolet heijastavat kumppaniinsa yksilöllisiä kokemuksiaan varhaisista vuorovaikutussuhteistaan. Nuoren ymmärtäessä mitä parisuhteen dynamiikka voi pitää sisällään pystyy hän tekemään tietoisempia valintoja parisuhteensa toimivuuden kannalta. Kun nuori tiedostaa oman roolinsa parisuhteen toimivuuden kannalta, on todennäköisempää, että  parisuhteessa vallitsee turvallinen ja toista kunnioittava ilmapiiri.

Nuoren tulisi myöskin ymmärtää oman vastuun merkitys parisuhteessa. Parisuhteessa jatkuva pyrkimys muuttaa vain toista osapuolta haluamaansa suuntaan voi kertoa vaikeudesta katsoa itseään peilistä. Näissä tilanteissa parisuhteen osapuolet ovat kentiesti passiivisesti odottaneet vain toisen muuttumista ja vaikeat asiat ovat jääneet käsittelemättä. 
 
Kehittyvä nuori saa mallia parisuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen lähiympäristöstään. Esimerkiksi omien vanhempien parisuhde onkin nuorille yksi niistä suhteista, jonka pohjalta otetaan mallia omaan, joko olemassa olevaan tai tulevaan, parisuhteeseen. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että perhemuodot vaihtelevat hyvinkin paljon, eikä kaikilla nuorilla ole kasvaessaan toimivan parisuhteen mallia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nuori voisi muodostaa omaa parisuhdettaan hänelle yksilöllisellä tavalla toimivaksi. Oleellista on, että nuorelle välittyy lähiympäristön kautta sellainen toiminta- ja asennekulttuuri, jossa toisista ihmisistä välittäminen ja kunnioittaminen näkyy.

Mielestäni olisi erityisen tärkeää, että seksuaalikasvatuksen lisäksi puhuttaisiin aktiivisemmin myös ihmissuhdetaidoista, ja erityisesti parisuhdetaidoista. Näitä asioita ei voi mitata keskiarvoilla tai opintopisteillä, eikä parisuhdetaitoihin liittyvää osaamista voi myöskään osoittaa tenttimällä. Keskusteltaessa parisuhdetaidoista, olisi niihin sisällytettävä myös puhetta riittävyydestä. Erityisesti omana itsenään pärjäämistä tulisikin tuoda entistä enemmän esiin. Nuoren olisi tärkeä ymmärtää että aina ei voi olla paras. Parisuhde ei ole kilpaurheilulaji, jossa täytyisi aina voittaa tai rikkoa ennätyksiä.