Nuorten taiteellinen toiminta: tehoyhteiskunnan kiristävän otteen vastavoima

Näyttämöllä esiintyy ryhmä avohoidon mielesterveyskuntoutujia: tanssii, laulaa ja näyttelee. Esityksen päätteeksi nuori nainen laulaa kauniisti ja katsojat tuntevat, kuinka tulkinta tulee hänen sydämestään. Esiintyjät ovat itse rakentaneet tekstit ja käsikirjoituksen omista mielenmaisemistaan ohjaajan tuella ja innostamana. Katsomo on lähes täynnä. Huomaan ohjaajan kyyneleet. Esityksen jälkeen hän kertoo yleisölle, kuinka nuoret ovat ylittäneet itsensä, ja kuinka joidenkin kanssa on tultu lähes puhumattomuudesta estradille viimeisten yhdeksän kuukauden aikana. Haastattelussa nuori nainen kertoo minulle, kuinka juuri tämä taidehanke on tuonut hänen elämänhalunsa takaisin.

Useilla paikkakunnilla eri puolilla maata nähtiin keväällä nuorten tekemää taidetta, kun yllä kuvatun lisäksi moni muu Suomen Kulttuurirahaston tukema Myrsky-taidehanke on valmistunut esitettäväksi yleisölle. Esityksissä ja muissa nuorten teoksissa näyttäytyvät nuorten elämänmaisemat ja heidän näkemyksensä taantuman vaivaaman tehoyhteiskuntamme tilasta. Toivottavasti ne myös herättävät keskustelua omilla alueillaan nuorten taiteellisesta toiminnasta nuorten identiteetin rakentajana sekä osana kulttuuri- ja nuorisopolitiikkaa.

Keskustelua heräteltiin ainakin Nuorisotutkimusverkoston 28. huhtikuutta järjestämässä tutkijaseminaarissa, jossa teemana oli nuoriso- ja taiteentutkimuksen kohtaaminen. Tällä tekstilläni avaan teemasarjan, joka jatkaa tässä runsaasti yleisöä keränneessä seminaarissa virinneitä keskusteluja. Tervetuloa mukaan kommentoimaan!

Suomen Kulttuurirahaston tukemat Myrsky-hankkeet ympäri maata kannustavat nuoria taiteen tekemiseen, sellaisiakin nuoria, jotka eivät muuten välttämättä löytäisi tietään esimerkiksi tanssin tai teatterin pariin (ks. tarkemmin www.myrsky.info). Myrsky-hanke toimi pontimena myös seminaarin järjestämiseen, koska hankkeen kansallista tutkimusta organisoidaan Nuorisotutkimusverkostosta käsin.

Lasten ja nuorten hyvinvointia on tutkittu pääosin ylhäältä käsin, työmarkkinalähtöisesti, terveys- tai koulutuspainotteisesti. Myrskyä haarukoivassa Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimushankkeessa hyvinvointia tarkastellaan nuorten taiteellisen ilmaisun, oman äänen kuuluvaksi saattamisen ja yhteisöllisyyksien rakentumisen risteyksissä. Tutkimuksen pääkysymys on, millainen resurssi taiteellinen toiminta voi olla nuoren elämässä? Lisäksi tarkastellaan niitä moninaisia pedagogisia tapoja ja verkostoja, joilla Myrsky-hankkeet alueellisesti operoivat.

Tämä teemasarja toimii käynnisteenä Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimuksen omalle verkkoversiolle, joka avataan elokuussa Kommentissa.

Sirkku Kotilainen
tutkija, Jyväskylän yliopisto