Nuorisotutkimus - täysivaltainen osapuoli

kuva / ollisaarela.jpg
Olli Saarela

Hyvinkään kokouksen päätelmät ja johtopäätökset ovat käytössämme. Järjestelyt sujuivat hyvin. Itse kokouspaikka osoittautui erinomaiseksi valinnaksi. Suomalainen mäntymetsä kehysti hyvin helteisiä päiviä. Palvelu ja ruoka olivat ensiluokkaisia. Jos lentokentältä tulo kangerteli niin Villa Artussa alkanut tunnelma kohosi niin, että alkuistunto maanantaina oli todella vaikuttava, jopa tunteikas. Tämä tunnelma siivitti koko kokousta hamaan loppuun asti.

Mitä jäi käteen? Kolmikannan vakiinnuttaminen oli yksi tavoite. Ainakin suomalaisin silmin ja korvin se meni hyvin. Komissio suosittelee sitä nyt sekä paikalliselle että kansalliselle tasolle. Näyttää kuitenkin siltä, että komissio mieltää oman partneriutensa Youth Forumiin ja muihin nuorisoryhmiin. Tämä on se perinteinen asetelma, ja vie aikaa saada läpi tämä "Suomen malli". Kun meilläkin ovat omat näykkijänsä.

Itse olen vakuuttunut siitä, että Hyvinkään yksi saavutus on sen haastavuus. Kokous haastoi eurooppalaisen nuorison eliitin vertaiseensa keskusteluun tutkijoiden eliitin kanssa, ei tyydytty perinteiseen julkilausumaan. Tutkijoiden rooli on prosessoitumista. Pitää olla täysillä mukana. Vain näin päästään sanoista tekoihin – unelmia unohtamatta.

Kuka edustaa eurooppalaisessa keskustelussa nuoria? Hyvinkäälle tulivat edustajat perinteisistä organisaatioista kuten Youth Forum ja kansallisista kattojärjestöistä, sekä näiden lisäksi uusista kulttuurisista nuorten liikkeistä. Se aiheutti keskustelua. Onko niin, että kolmikanta on kaikkien osapuolien sisällään päättämää edustamista vai onko se väljempi instituutio. Euroopan nuorison äänen monipuolisuus tulee turvata. Voiko edes puhua nuorisosta vaan nuorista. Tämä on suuri kysymys. Toinen suuri kysymys on bottom up -periaate. Kuka tekee agendan, keskustellaanko oikeista asioista. Pitää olla kanavia ja pitää olla monipuolista keskustelua. Älkäämme arvostelko järjestäytyneitä nuoria, tunnustakaamme heidät ja heidän organisaationsa. Ovia on auottava myös siitä syystä, että nuorten aktiiviset kansalaisuudet ovat niin atomisoituneita, että mikään foorumi ei voi olla yksin edustava.

Hyvinkään kokouksen historiallinen anti on sen järjestelyissä ja sisällössä. Kolmikanta tulee puhuttamaan tosi lailla, positiivisessa hengessä. Se on Nuorisotutkimusverkoston suuri haaste ja toivon tämän kanavan olevan sen yksi pää-äänenkannattaja. Toinen on sisältö. Hyvinkää osoitti, että myös sisällöissä hyvällä suunnittelulla päästään eteenpäin. Kanava alkaa aina jostakin ja tulee johonkin. Samalla veden viiva rauhoittaa ja kiehtoo. Kanava on päivällä erilainen kuin yön hiljaisuudessa. Menestystä kanavalle.

Olli Saarela
Ruoholahden kanavalainen
Opetusministeriön nuorisoyksikön johtaja