Nuoret isät jäävät vähälle huomiolle

Nuorille isille suunnatut tukipalvelut ovat lisääntyneet viime vuosina mutta edelleen tämä kohderyhmä jää tarpeettoman vähälle huomiolle. Nuorten isien kohtaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on osa-alue johon ei ole resursoitu riittävästi. Muutosta parempaan suuntaan on kuitenkin tapahtunut. Myös nuoret isät sisällyttäviä tukipalveluja on paremmin saatavilla sosiaali- ja terveysalalla.

 
Vanhemmuus on aina kasvun paikka ja kun isäksi tullaan nuorena aikuisena, on kehityshaasteet aivan eri luokkaa kuin aikuisella iällä isäksi tulevalla. Pojan ja nuoren miehen oma yksilöllinen kehitys aikuiseksi mieheksi on jo sinällään vaativa prosessi. Tähän kun tulee mukaan vielä isyyden roolin sisäistäminen, on monenlaisia kehityshaasteita kohdattavana. Vanhemmuus ei ole automaattisesti jokaisessa, vaan sen kehittymiseen tarvitaankin usein tukea ja kannustusta. Vanhemmuuden tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on oleellista.
 
Vanhemmuuden tukeminen on oleellinen osa neuvolapalveluita. Nuoret isät kertovat usein että he kaipaisivat omalla kohdallaan enemmän yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Ajatukset siitä onko riittävän hyvä isä tulevat usein esiin keskusteluissa nuorten isien kanssa. Jos lähtee tavoittelemaan täydellistä vanhemmuutta, on pettymyksen tunteita väistämättä edessä. Vanhemmuuden tukeminen ei ole ainoastaan esimerkiksi neuvolapalveluiden vastuulla vaan tämän työn tulisi olla osa kaikkea nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä.
 
Erityisiä haasteita nuoren miehen isyyteen tuo sosiaalinen isyys. Kun lapsen biologinen isä ei ole lapsen päivittäisessä elämässä mukana, on pääasiallinen vastuu lapsen kasvattamisesta sosiaalisella isällä. Näitä nuoria sosiaalisia isiä kohdatessani nousee heidän puheissaan voimakkaasti esille itsensä vertailu lapsen biologiseen isään. Onkin tärkeää välittää heille viestiä että lasta kohtaan koettu rakkaus ja vastuu ei edellytä biologista isyyttä. Oleellista on riittävä sisäinen isyyden kokemus. Näille nuorille isille on erityisen tärkeää tulla rinnastetuksi tasaveroiseksi vanhemmaksi.

Antti Ervasti
auktorisoitu seksuaalineuvoja
pari- ja seksuaaliterapeutti
Poikien Talon projektipäällikkö