Mitä opettajat eivät koulussa kerro nykynuorisolle

Suomessa on OECD-maiden koulutetuimmat ikäluokat. Se johtuu siitä, että koulutusta arvostetaan ja investointi koulutukseen on kannattavaa. Ilmainen koulutus myös houkuttelee paljon hakijoita. Yhdysvalloissa koulutetuimpien ikäluokkien tilanne on yllättäen huonompi kuin Suomessa. Yksi syy voisi olla se, että suomalaiset ovat tyytyväisempiä omiin kykyihinsä työelämässä, kun taas Yhdysvalloissa on tarjolla enemmän hyviä työmahdollisuuksia senioreille. Uudelleenkouluttautuminen aikuisiässä onkin suosittua Yhdysvalloissa. Toisaalta voi miettiä, masentaako Suomessa ilmasto keskimääräistä enemmän ja senkö vuoksi yli 55-vuotiaat suomalaiset jäävät sairauseläkkeelle samaan aikaan, kun amerikkalaiset ikätoverit miettivät elämälleen uutta alkua. Tämä ilmiö on Yhdysvalloissa erityisen näkyvä töissä, jotka vaativat paljon panostusta ja osaamista, esimerkiksi asiantuntijatehtävissä.

Yleisesti ottaen korkeampi koulutus ennustaa myös suurempaa palkkaa. Tosielämässä asia ei ole kuitenkaan niin mustavalkoinen. On kyse kompetensseista eli koulutuksen tavoite on varmistaa työelämässä tarvittavat oikeat pätevyydet. Kuitenkin hyvin koulussa pärjäävä kympin opiskelija ei välttämättä pärjää työelämässä yhtä menestyksellisesti. Alasta ja työtehtävistä riippuen kommunikointitaito, nopea oppiminen ja tilannetaju ovat työelämän keskeisimpiä menestyksen mittareita, kun taas koulussa arvostetaan enemmän akateemisia taitoja. Voimme päätellä, että tutkinnon valinta, valmistumisen kesto ja ihmissuhdetaidot ovat menestyksen kulmakiviä alasta riippumatta. Kannattaa suunnitella oma ura ajoissa ja tehdä oikeita päätöksiä, ettei tarvitse myöhemmin katua.

Globalisaation myötä yritykset asettavat korkeita vaatimuksia työntekijöittensä ammatillisille taidoille, minkä vuoksi työhön liittyvä koulutus on muodostunut melkein pakolliseksi osaksi työelämää. Kilpailu kovenee, ja teknologia mahdollistaa enemmän panostuksia vähemmillä resursseilla. Se tarkoittaa sitä, että aika moni jää työttömäksi, jos turvautuu ainoastaan ennestään opittuihin taitoihinsa. Trendi on informaation tehokkuus. Nykyään yritykset vaativat työntekijöiltään ammatillisen osaamisen lisäksi myös sosiaalisia taitoja. Tätä ei erityisesti opeteta koulussa, vaan odotetaan, että ihmiset tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa luonnostaan.

Belle Selene Xia
Kirjoittaja on toiminut kouluvierailijana Suomen YK-liitossa ja on vaikuttanut aktiivisesti Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa.