Millainen minä olen? Mitä voin tehdä?

Pyysin nuoria kirjoittamaan heille merkittävästä kokemuksesta taiteen parissa joko taiteen tekijänä tai sen kokijana. Kannustin heitä pitämään eri taiteenlajit mielessään. Olin vähän yllättynyt taidekäsitysten konservatiivisuudesta. Toisaalta kirjoitustehtävän kautta ainakin nämä kaksi tyttöä tajusivat, että taidekokemuksia voi löytää ihan läheltä, museon seinien ulkopuoleltakin.

Kirjoituksen laatineet nuoret osallistuvat Helsingin Tyttöjen Talolla ryhmään, jota tutkin etnografisesti pro gradu -tutkielmassani. Ryhmässä pohditaan omaa elämäntarinaa keskustelun, kuvallisen ilmaisun ja kirjoittamisen avulla. Nuorten asenteet kuvan tekemistä kohtaan ovat tulleet välillä hyvinkin selkeästi esiin: "Voi ei" -huudot ovat raikuneet jo siinä vaiheessa, kun maalia ja pensseleitä on kaivettu esiin. Toisaalta yksilöhaastatteluissa tytöt ovat kertoneet, kuinka he ovat kirjoitus- ja piirustustehtävien kautta oivaltaneet uusia asioita itsestään ja toivoneet myös "kuvistehtäviä" lisää. Hmm. Eikö taide ole in?

Joskus tekeminen saattaa tyssätä siihen, ettei itselle anneta mahdollisuutta onnistua. Käsitys itsestä taiteellisesti heikkolahjaisena lannistaa, eikä tekemistä aina nähdä mahdollisuutena ilon kokemiseen tai uuden löytämiseen. Negatiiviset käsitykset toimivat tehokkaina oppimisen esteinä: koska en ole taiteellinen tyyppi tai en ole tarpeeksi hyvä, minun ei kannata heittäytyä tähän asiaan.

Kuinka "hyvä", siis taitava, täytyy olla pystyäkseen ilmaisemaan itseään? Ehdotan itseilmaisua ilolla, taidoista piittaamatta. Luovaan tekemiseen tulee lähteä rohkeasti ja avoimin mielin. Ainakin näiden kirjoitusten perusteella itsekriittinen ajattelu (ja niin sanotun oikean taiteen kriteerien mielessä pitäminen) voi aiheuttaa vastenmielisyyttä koko hommaa kohtaan. Ei oikeaa, hyvää, tai mitä lie taidettakaan synny, jos luovuudelle ja uuden syntymiselle ei anneta sijaa. Miksei siis hyväksyttäisi asioita juuri näin ja nautittaisi niistä taiteen rippeistäkin, joita käsillämme on ja joita voimme itse roiskia.

Heidi Ruokoniemi

Kirjoittaja tekee gradua Nuoret taiteentekijöinä-tutkimushankkeeseen liittyen.