Miksi nuorilla on yrittäjyyteen myönteinen kuva?

“Vaikka nuoret innostuvat yrittäjyydestä, he perustavat yrityksiä Suomessa niukasti”

Kari Paakkunaisen tutkimus Alkaisinko yrittäjäksi? kertoo, että koulutus vähentää yrittäjäksi haluamista. Mikä muu?

Miksi nuorilla on yrittäjyyteen myönteinen kuva ja voisiko siitä ammentaa jotakin?
 
Tutkimus: “Enemmistö nuorista harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä, vain 4–5 prosenttia toteuttaa tuon. Kuitenkaan nuorilla ei ole kulttuurisideologisia estoja tai kynnyksiä olla perustamatta yrityksiä”. Mitä sitten?

3 ajatusta siitä, miksi nuoret suhtautuvat myönteisesti yrittäjyyteen:

 • Ajatus yrittämisestä on jonkin oman polun tamppaamista. “Oman jutun” löytämistä. Unelma. Oma rokkibändi, oma yritys, jotakin omaa. Perustarve, jonka nuoret kokevat, että yrittäjä on toteuttanut. 
 • “Lisenssipelien suurkuluttajasta ohjelmatalon johtajaksi” (pojan yrittäjätarina)/ Tytöt työllistävät itsensä tekemällä jotakin mistä pitävät.../Unelmat. Menestyminen. Esikuvat Hjalliksesta, Risto Siilasmaasta, Paola Suhoseen ja Kirsti Paakkaseen 
 • Tutkimuksen nuori: “Yrittäjäammateissa saattaa joitakin nuoria – meitä kokemattomia peruskoululaisia – kiehtoa myös niiden yllätyksellisyys ja hauskuus.” Yrittäminen voisi olla hauskaa. Ja sitten jokin realismi lytistää heidät.

Miksi nuorten myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen ei luokaan yrittäjiä?

Avoin ja ideoiva suhde yrittäjyyteen ei johda yritysten perustamisiin. Miksi?

Tutkimus: “Yrittäjyyden taloudellisten ja elämäntavallisten ehtojen täytyy sisältää ennakkoajatuksia ja merkityksiä, jotka estävät yrittäjäksi ryhtymistä”.

3 ajatusta siitä, miksi nuorten myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen ei luokaan yrittäjiä: 

 • Huono itsetunto ja sen LOISTAVAn idean metsästys – sitten kun... Loistavan liikeidean löytäminen, markkinarako – stressi. Globalisaatio ja sen lytistävä vaikutus. Sen sijaan pitäisi mataloittaa yrittäjyyskynnystä puhumalla yrityksestä eräänlaisena työpöytänä. Moni ei lähde erityisesti yrittäjäksi vaan tekemään jotakin mistä pitää, yritys mahdollistaa sen. 
 • Pelko. Tutkimuksessa 57 prosenttia on hyvin paljon tai melko paljon sitä mieltä, että epäonnistunut yrittäjä leimataan ikävästi Suomessa: Häpeä, Pelko, Konkurssi.
 • Ovatko esikuvat oikeita? Ovatko oikeat esikuvat mediassa esillä? Onko polku helppo? Onko yrittäjän edusmies nuoren mielestä irvikuva vai esikuva?

Mitä pitäisi tehdä?

3 ajatusta siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta myönteinen ajattelu johtaisi myös yrityksen perustamiseen:

 • ROHKEUS JA KASVATUS!
  - Tutkimus: “Nuoret naiset hallitsevat keskustelukenttää, joka kuitenkin myöhemmin on sangen miehinen”. Miksi kasvatamme tytöt karttamaan riskejä? 
 • KONKRETIA! VOIKO RISKIN OTTOA OPETTAA ILMAN RISKIN OTTOA? 
  - Tutkimus: “Koulu siis nuorten mukaan auttaa yrittäjämäistä elämänasennetta – omaehtoisia, sisäiseen yrittäjyyteen liitettyjä laatuja ja riskinottokykyä – mutta ei konkreettisesti opeta yrittäjyyden alkeita tai tue yrittäjäprofessiota. Markkinoilla ei käydä koulun kautta kokeilemassa taitoja ja elämänhallintajalkojen vahvuutta. Yritystalouden perusseikatkin jäävät vieraiksi.” 
  - Opetuksessa – mahdollisimman konkreettista, yrittäjävierailut, työharjoittelu. Kannustetaan omaa ajattelua ja mielikuvitusta! Mukaan pankinjohtajat ja konkurssiyrittäjät. 
  - Sisäinen yrittäjyys ei ole mitään yrittäjyyttä vaan juuri tätä kirjoittelua yrittämisestä, mitä nuoret jo tekevät. Enemmän yrittäjyyden kuivaharjoittelua, omat projektit, simulaatio
 • YRITTÄJYYDEN MIELIKUVA/MIHIN HALUAN SAMASTUA? 
  - Nuoret tarvitsevat valtamedian realistisen yleiskatsauksellisuuden ja suuren talouden pelin lisäksi samastumisen kohteita.
  - Nuorelle yrittäjälle samastumienen yrittäjien heimoon on heikkoa, sillä nuorten arvomaailma on erilainen. Ei ehkä haluta kasvuyritystä ja taloudellista supermenestystä vaan tehdä asioita, jotka koetaan tärkeiksi tai kiinnostaviksi.

Miksi nuoria pitäisi työntää yrittäjäpolulle?

 • Elämänpoliittinen ratkaisu/ työuupuminen ja työelämän paineet, voidaanko niitä itse asiassa lievittää yrittäjyyden kautta? Vrt. materialismi/elämänlaatu lähtökohtana yrittäjyydessäkin/ perheen ja työelämän yhteensovittaminen!
 • Nuorten on löydettävä omat tapansa tehdä työtä ja liikkua työelämässä. Yrittäjyys voi olla yksi oma tie.

Mitä on yrittäjä? Siiri 7-v: “Se on ihminen, joka haluaa tulla jossakin asiassa oikein hyväksi. Ja joka ei luovuta vaan jatkaa vaan yrittämistä.”

Kirsi Piha
kolumnisti ja kirjoittaja, joka on viime vuosina tutkinut mm. nuorten suhtautumista työelämään ja työuupumusta (EVA-raportti 2004) sekä yrittäjyyttä (Yritä edes -kirja Jaakko Lyytisen kanssa, Talentum 2004). Tällä hetkellä hän toimii oman yrityksensä puitteissa ja on elämäänsä tyytyväinen yrittäjä.