Kolme aktiivista Deetä Hyvinkään EU-kokouksen koordinaattorin silmin

Globaaliakin demokratiaa

kuva / sofia.jpg
Sofia Laine

Suomi on eurooppalaisen demokratian mallimaa ja moitteettomasti EU:n suuntaan asiansa hoitava jäsenvaltio. Hyvinkään kokouksen kolme pääteemaa innoittivat kokousväkeä keskustelemaan eurooppalaisen demokratian maakohtaisista eroavaisuuksista. Globaalia lisäväriä toi kolmen nuoren YK-delegaatin osallistuminen kokoukseen. Tämä kädenojennus YK:n nuoriso-ohjelmalle oli paitsi hyvää politiikkaa, myös luonteva ele Suomen ja YK:n pitkäaikaisen nuorisopoliittisen yhteistyön vuoksi.

Vähintään yhtä tärkeä demokratian taso oli kokouksen käytännön demokratia, jota kohtaan kokouksen nuorisodelegaattien joukosta nousi paljon erilaista kritiikkiä. Nuoret olisivat itse halunneet vaikuttaa kokouksen ohjelmaan – erityisesti kahden ensimmäisen päivän nuorisotapahtumaan. Kritiikkiä sai myös koko nuoriso-termi, kun kyseessä oli ennemminkin nuorten aikuisten mukanaolo. Kokoukseen osallistuneet nuorisodelegaatit olivat yhtä lukuun ottamatta täysi-ikäisiä. EU:n määrittelemän nuorison yläikärajan 26 vuotta oli ylittänyt jo 13 nuorisodelegaattia, joista vanhin oli 33-vuotias.

Alkuperäinen tavoite oli saada paikalle yhtä paljon eurooppalaiseen nuorisopolitiikkaan aikaisemmin osallistuneita kuin uusia tulokkaita. Jo suunnitteluvaiheessa oltiin huolestuneita siitä, miten eritaustaiset nuoret ottavat ja saavat äänelleen tilaa. Työryhmissä eritaustaisten nuorten äänet pääsivät täysistuntoja paremmin esiin, mutta kuinka hyvin tai pitkälle nuorten monitahoinen ääni todella kuului, jäi hämäräksi.

Jäsenneltyä dialogia?

Koko Hyvinkään kokouksen suunnittelutyöjakson ajan koin ongelmalliseksi hahmottaa ne kolme tahoa, joita kuuluisalla kolmikannalla tarkoitetaan. Periaatteessa siis nuoria, hallintoa ja tutkijoita. Todellisuudessa jako on hähmyisempi, sillä välillä tutkijat korvataan laajemmalla nuoriso(työ)n ammattilaisten käsitteellä ja nuoret nuorisojärjestöillä. Youth Forum näytti kokouksessa hampaansa ”sinä oikeana” nuorten äänitorvena. Youth Forumin asenteessa oli jotakin jopa pelottavan itseriittoista. Kokouksen viimeisenä päivänä Komission edustajat ilmoittivat hyvin selvästi, että Youth Forum on heidän ”partnerinsa”. Muita nuoria ei Komission dialogin piiriin vielä kuulu. EU-aktiivit ovat veteraaninuoria, jotka juoksevat kokouksesta toiseen ja tuntevat toisensa entuudestaan: yhteisö sanan kaikissa merkityksissä. Toivon, samalla tavoin kuin Marjana Garzarolli omassa kommentissaan, että tulevissa kokouksissa tilaa dialogiin saavat muutkin nuoret kuin Youth Forumin hyväksymät edustajat.

Kuinka hyvin kolmikanta sitten käytännössä toimi? Olli Saarelan kommentista voi lukea tyytyväisyyden ja tyytyväinen olen minäkin. Toki korviini on kantautunut tietoja siitä, että joissakin työryhmissä tutkijat olivat olleet näreinä siitä, että heidät oli työryhmän raportööreinä valjastettu toimimaan nuorten sihteereinä. Samoin nuoret kertoivat tapauksista, joissa nuorten esittämiä näkemyksiä ei kirjattu ylös – ei etenkään uusien tulokkaiden.

Jo ennen kokousta suunnittelutyöryhmässä kritisoitiin sitä, että poliittinen protokollasirkus tuodaan Hyvinkäälle. Ministeri Saarelan ja Komissaari Figelin pikavierailut Hyvinkäällä eivät vielä rakenna aitoa dialogia. Kokousvieraat istuivat tuntikausia täysistuntosalissa kuuntelemassa, vaikka heillä jokaisella olisi ollut paljon enemmän sanottavaa kuin mihin heillä annettiin mahdollisuus. Radikaalia olisi, jos tämän tyyppisissä kokouksissa jokainen todella olisi samanarvoinen, vaikka olisi kuinka erilaisella portfoliolla tai tuotekoodilla varustettu – niin kuin kokouksessa jaetut Outo-pipot.

Kokousväkeen ei montaa ”vähemmistöjen” edustajaa kuulunut, mutta heitä muistettiin. Aamuposti uutisoi 5.7. että ”huomion kohdistaminen marginaalissa oleviin nuoriin nousi vahvasti esille [kokouksen] loppupuheenvuoroissa”. Toisaalta ainoa 12:sta työryhmästä, joka lakkautettiin heti alkumetreillä oli juuri Marginalised citizenships. Marginalisoituneet kansalaisuudet eivät itsessään houkutelleet, ja osa läsnäolijoistakin sivuutettiin varsin systemaattisesti, kuten Strand ja Toukonen kommentoivat.

Debatti

Kokous loppui, mutta debatti jatkuu, myös täällä Kommentissa. Työryhmien omat ja teemakohtaiset loppuyhteenvedot samoin kuin Komission ja järjestäjien pika-analyysit ovat jo luettavissa kokouksen kotisivuilta. Kun kokous tuotti ”vain” työskentelyn yhteenvetoja, moni osallistuja lähti kotiin varsin ristiriitaisissa tunnelmissa: miksi kokous ylipäätään järjestettiin jos se ei suoraan vaikuta mihinkään, eikä siellä valmisteltu julkilausumaa (järjestäjät tosin kirjoittivat sellaisen jo etukäteen)?

Suunnittelutyöryhmän ja Komission päätösistunnossa iltapäivällä 4.7. Olli Saarela lohkaisi, että toivottavasti EU-politiikassa muistetaan vuoden 2006 jälkeenkin Hyvinkää-prosessi – kokous, jossa ensimmäisen kerran kolmikantaa testattiin tosissaan käytännössä. Ja koeajo onnistui vieläpä kiitettävästi. Tämä olkoon Hyvinkään tärkein tulos, jonka pohjalta eurooppalaista nuorisopolitiikkaa toivottavasti jatketaan.

Debattia riittää. Youth Forum valmistelee Komission suuntaan kuumeisesti omaa lausuntoaan, josta ei kuitenkaan vielä näy merkkejä heidän kotisivuillaan. Toivottavasti teksti sinne pian ilmestyy, sillä kokouksen loppuyhteenvedoissakin peräänkuulutettiin uuden teknologian hyödyntämistä avoimuuden, dialogin ja debatin parantamiseksi. Tästä toinen esimerkki on blogit. Tähän päivään mennessä kaksi kokoukseen osallistunutta on kirjoittanut kokouksesta blogiinsa. Youth Forumin edustaja Bettina Schwarzmayrin tärkeimmät huomiot koskevat lähinnä Suomen suven valoisia öitä ja Helsinki-Expert-oppaiden nerokkuutta. Ei siis ole samantekevää minkälaisella sosiaalisella ohjelmalla EU-kokouksia maustaa. Tommi Laitio, joka toimi nuorisotapahtumassa fasilitaattorina jäi pohdiskelemaan erityisesti edustavuuden ongelmaa. Hän toi kokoukseen myös marginalisoitujen nuorten äänen theoneminutesjr lyhytelokuvien muodossa.

Oma kontribuutioni debattiin on hahmottelemani tähtikuvio. EU-lipun tähtösissä on tosin yksi sakara vähemmän, mutta olisikohan silti kolmikantaa mahdollisuus avata tulevaisuudessa seuraavanlaiseksi kuusikannaksi?

kuva / sofian tahti.jpg

Sofia Laine

Kirjoittaja toimi Young Active Citizenships – EU-kokouksen suunnittelijana ja työskentelee tällä hetkellä tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa