Katsaus yhteiseen työhömme

Netarin moniammatillinen työ täytti vuoden vaihteessa kaksi vuotta. Ensimmäisen hankekauden päätteeksi toteutettiin seminaari, jossa esiteltiin moniammatillisen työn nykytilaa ja pohdittiin tulevaa. Tilaisuudessa Helsingin nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikkö Lasse Siurala toi puheessaan esille uuden mielenkiintoisen käsitteen moniammatillisesta työstä. Tämä jo otsikosta tuttu ”Yhteinen työ” kuvaa mielestäni mainiosti työtä, jota Netarissa on kehitetty ja toteutettu jo jonkin aikaa. Työ mitä nuorten eteen teemme, tulisi olla kaikkien meidän yhteistä. Sillä tulee olla yhteiset tavoitteet nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden parantamiseksi. Me yhdessä yhteistyössä toteutamme yhteistä työtä nuorten hyväksi.

Tekijöitä tässä yhteisessä työssämme on jo todella mukavasti, kuten aikaisemmista blogikirjoituksista voi päätellä. Tällä hetkellä pelkästään verkkonuorisotyöhanke Netari.fi:ssä on mukana nuorisotoimen lisäksi sosiaalitoimi, terveystoimi, poliisi ja järjestöjä, kuten Pelastakaa Lapset Ry, omilla hankkeillaan. Eikä pidä jättää mainitsematta Sulake Corporation Oy:tä, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä niiden verkon ympäristöjen suhteen, joissa Netari toimii. Koko nuorille suunnatun verkkotyön kenttä on tätäkin huomattavasti laajempi. Suuri määrä erilaisia järjestöjä toteuttaa omaa erityisalaansa verkossa. Valtakunnallinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelukin on lähitulevaisuutta. Kaiken kaikkiaan mahtavat mahdollisuudet toteuttaa monipuolista ja vaikuttavaa nuorille suunnattua verkkotyötä. Tämän kaiken saavuttamisessa on yhteistyöllä ollut merkittävä rooli. Tulevaisuudessa sen merkitys on entistä suurempi.

Yhteisen työn kehittämistä ja koordinointia varten on perustettu yhteistyössä verkosto nimeltä NuSuVeFo eli Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi. Sen avulla pyritään työn kehittämiselle ja toteuttamiselle antamaan mahdollisimman hyvät yhteiset puitteet. NuSuVeFo:n avulla päällekkäisen työn tekeminen ja päällekkäinen kehittäminen on vähäisempää ja synergia kasvaa. Yhteisistä linjoista ja periaatteista on helpompaa keskustella ja ne on tuoda kentällä niin että niihin on jo sitouduttu laajalti.

Palaute nuorilta erilaisten palveluiden läsnäolosta verkossa on pääosin todella positiivista. Tämä ei ole mikään yllätys, koska nuorilta peräisin olevan palautteen ja kehittämisideoiden perusteella näitä palveluita on alkujaan verkkoon tuotu. Erilaisia palveluja, toimintaa, keskustelua ja tukea on verkossa saatavilla sen verran, että nuorella ei pitäisi olla suuria ongelmia löytää itselleen omanlaista paikkaa. Palveluita on kuitenkin kehitettävä entistä paremmiksi ja erityisesti tietoisuutta niistä on saatava lisääntymään. Näinä aikoina tämä on kuitenkin haasteellista. Resurssit ovat tiukassa kaikkialla ja usein uudet kehittämisen alueet ja pieni sektori kärsivät taloudellisesti haasteellisina aikoina. Tästä huolimatta eteenpäin mennään.

Tavoite on syventää yhteistyötä entisestään. Vahvistaa nykyisiä rakenteita ja panostaa harkiten ja suunnitelmallisesti uusiin. Jo olemassa olevat yhteistyöhankkeet ja työmuodot ovat jatkuvan kehittämisen alla. Tulevien vuosien aikana tärkeintä työssä tulee olemaan työmuotojen vakiinnuttaminen ja yhteistyön syventäminen. Jatkuvaisrahoituksen löytäminen eri hankkeille ja hankekokonaisuuksille on myös ensiarvoisen tärkeää.  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä verkkotyön tunnettuuden ja päättäjien tietoisuuden lisäämiseksi.

Nuoret ovat meidän kaikkien työssä kohde ja heidän hyvinvointinsa tavoite. Onkin upeaa nähdä, kuinka hienoa yhteistyötä tätä tavoitetta saavuttaaksemme olemme saaneet aikaiseksi. Paljon on vielä yhteistä tehtävää ja kehitettävää edessä, mutta lyhyessä ajassa asiat ovat edistyneet valtavasti. Moniammatillista nuorille suunnattua verkkotyötä tehdään useassa verkon ympäristössä, rasismin vastainen työ on mukana monessa, on ehkäisevää päihdetyötä verkossa ja mobiilisti, mielenterveystyötä, tyttötyötä, kriisichatteja ja vertaistukea. Lähes kaikkea, mitä tarjotaan kasvokkainkin. Näin pitää ollakin. Nuoret käyttävät entistä enemmän verkkoa ja sen palveluita. Ollaan siis mukana tekemässä heille niitä sinne. Yhdessä.

Hannes Pasanen

Kirjoittaja toimii projektisuunnittelijana Netari.fi-hankkeessa.