Järjestö- ja nuorisotyö nyt!

Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää Helsingissä 18-20.4 Järjestö ja nuorisotyö nyt! Kehityksen kaarella -seminaarin, joka on alan vuosittainen kehittämis- ja keskustelutilaisuus. Seminaarissa esitellään valmistuvien yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytetöitä, joissa käsitellään tuoretta tutkimustietoa järjestö- ja nuorisotyön alalta. Lue opinnäytetöiden lehdistötiedotteet, niin tiedät, mitä alalla nyt tutkitaan!

Hyvinvoinnin koordinaatit: Teemaryhmässä pohditaan hyvinvointia useista näkökulmista sekä kehitetään menetelmiä muun muassa työhyvinvoinnin parantamiseen.
Outi Lahtinen: Ota koppi projektityöntekijästä!
Ilkka Puomilahti: Työhyvinvointi lakkautuvassa yksikössä - Johtaminen muutoksen alla
Maija Linna: Kehittämistehtävä esimiesvalmennuksen interventioista aineettoman pääoman näkökulmasta. Työhyvinvointia 2020

Täkyjä verkosta: Teemaryhmässä käsitellään verkkonuorisotyön mahdollisuuksia sekä sosiaalista mediaa ja nuorten vaikuttamistoimintaa.
Jaana Fedotoff: Yhteisöllinen kehittäminen keskiössä - Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointimallin pilotti
Päivi Timonen: Johda ja hyödynnä sosiaalista mediaa - työkalupakki kunnan nuorisotyön johtamiseen

Osaamisen ja oppimisen väyliä: Teemaryhmässä tutkitaan koulun muuttuvaa roolia sekä nuorisotyötä koulussa.
Marjo Kolehmainen: Kasvattajana ristiaallokossa - Ammatillinen identiteetti koulussa nuorisotyötä tekevien kokemana
Sanna-Mari Jalava: Toisen asteen yhteys - Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset käytännöt
Marja Kannisto: Yhteistyön linjoja rakentamassa - Kansanopiston ja työpajan välisen palvelutoiminnan kehittäminen
Samuel Juntunen: Opinnollistaminen työpajaympäristössä

Osallisuus ja vaikuttaminen liikkeessä: Teemaryhmässä puheenaiheena ovat mm. ammattiliitot, järjestöt ja kyläyhteisöt sekä vapaaehtoistoiminnan johtaminen.
Marika Aro: Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa! - VALIKKO -verkoston osaamiskartoituksen tulkinnoista tulevaisuuden osaamistarpeisiin
Marjo Katajisto: Sosiaali- ja terveysjärjestöt 2020 - tulevaisuustutkimus palvelutuotannon kehittämisestä
Vesa Peipinen: Oranssia asumista! - Talonvaltaajasta asuntotuottajaksi
Taru Reinikainen: Hoivaajia ja palkkasotilaita - Ammattiliitto Pron asiamiehet
Pertti Paajanen: Askelmerkkejä ammattiliittoon - opiskelijoiden jäsenyyskokemuksia Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL:ssä.
Mervi Hiltunen: Lasten ja nuorten hyvän arjen rakennuspalikoita - Erilaisten kuulemismenetelmien pilotointia, vertailua ja arviointia Hämeenlinnassa